hot Spam, Đăng không đúng chuyên mục sẽ bị BAN NICK ngay mà không cần thông báo trước! hot

Recent content by huytranhosco

  1. H

    công ty AT CAPITAL với ứng dụng AT CAPITAL đơn giản

    AT CAPITAL – Công ty đi đầu áp dụng Blockchain vào lĩnh vực tài chính I. Ý tưởng hình thành Hiện nay, Công nghệ blocktrain đã và đang là một xu thế của thời đại mới, nó mở ra một xu hướng ứng dụng tiền năng cho nhiều lĩnh vực vì khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch theo thời gian, tiết...
Top