hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


고객님에게 바로 25% 할인! HOT

Thảo luận trong 'Bắc Ninh'

 1. ROSANA

  ROSANA Staffs

  Tham gia ngày:
  17/5/16
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  고객님에게 바로 25% 할인!
  Ms. Nhung (Ms Rose) +84 906 261 263; Email: 80nhung@gmail.com에 바로 연락하세요

  ROSANA APARTMENT HOTEL 2 – 원래 좋고 지금 더 좋은 서비스!
  베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시, Kinh Bac동, Yna구역, Bui Xuan Phai, 16.
  전화: +84 241 3858 518; 0906 261 263

  우리에게 바로 연락하시고 예약하세요.

  Rosana 2 호텔은 다른 Rosana아파트 호텔보다 더 많은 시실이 있고 더 많이 투자되고 Rosana호텔 시스템에서 새로운 벤치마크를 수립했다.

  • 전문적인 관리 스타일, 영어를 할 수 있는 리셉션 직원.
  • 모든 층에 있는 리프트, 24/24시간 감시 카메라
  • 다양한 엔터테인먼트 채널을 제공하는 유료 TV.
  • 고객님을 위해 1층에 있는 고품질의 객실과 식당.
  • 매일 객실 요금에 포함된 아침 식사.
  • 유럽, 북미와 호주에 수출 기준에 부합하는 높은 수준의 모든 인터리어.
  • Dunloppilo정품 매트리스 혹은 이와 동등한 품질의 매트리스.
  • 프리미엄 직물로 만들어진 모든 침대 액세서리와 함께 고객님의 편안한 잠.
  • 고품질의 LED조명 시스템을 갖추는 공공 장소와 객실.

  우수한 품질, 저렴한 가격, 지금 바로 예약하세요!

  베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시에서 단기 또는 장기 동안 체류할 때 Rosana Legend Hotel를 선택해야 하는 6가지 이유는 다음과 같다:

  우대 하루 임대료
  Deluxe Studio: 발표 가격 660.000, 우대 가격 495.000 vnđ
  Deluxe Studio city view: 발표 가격725.000, 우대 가격 554.500 vnđ
  Luxury Studio: 발표 가격 825.000, 우대 가격 618.750 vnđ.

  • 우대 가격은 2016/05/30일 전에 체결된 예약/계약서에만 적용되고 객실이 남아 있는 경우에 적용된다. 장기간 동안 거주하는 경우에 한 달 미리 지불해야 한다. 프로모션 프로그램은 예고없이 종료될 수 있다.

  • 모든 객실은 다음과 같은 서비스를 무료 사용할 수 있습니다: 7층 셀프 세탁 서비스, 리셉션/1층 객실 영역을 사용할 수 있습니다.
  • 월세는 100KWH전기/월을 포함하지만 아침 식사와 10% VAT세금을 포함하지 않습니다.

  우리에게 바로 연락하시고 예약하세요.
  Ms.Nhung (Ms Rose) +84 906 261 263; Email: 80nhung@gmail.com
  ROSANA APARTMENT HOTEL 2 –원래 좋고 지금 더 좋은 서비스!
  베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시, Kinh Bac동, Yna구역, Bui Xuan Phai, 16.
  Tel: +84 241 3858 518; 0906 261 263
  Bac Ninh시에 거주하는 외국인에게 훌륭한 커뮤니티를 구축하는 것을 자랑한다.

  Ms. Nhung (Ms Rose) +84 906 261 263; Email: 80nhung@gmail.com에 바로 연락하세요

  ROSANA APARTMENT HOTEL 2 – 원래 좋고 지금 더 좋은 서비스!
  베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시, Kinh Bac동, Yna구역, Bui Xuan Phai, 16.
  전화: +84 241 3858 518; 0906 261 263

  우리에게 바로 연락하시고 예약하세요.

  Rosana 2 호텔은 다른 Rosana아파트 호텔보다 더 많은 시실이 있고 더 많이 투자되고 Rosana호텔 시스템에서 새로운 벤치마크를 수립했다.

  • 전문적인 관리 스타일, 영어를 할 수 있는 리셉션 직원.
  • 모든 층에 있는 리프트, 24/24시간 감시 카메라
  • 다양한 엔터테인먼트 채널을 제공하는 유료 TV.
  • 고객님을 위해 1층에 있는 고품질의 객실과 식당.
  • 매일 객실 요금에 포함된 아침 식사.
  • 유럽, 북미와 호주에 수출 기준에 부합하는 높은 수준의 모든 인터리어.
  • Dunloppilo정품 매트리스 혹은 이와 동등한 품질의 매트리스.
  • 프리미엄 직물로 만들어진 모든 침대 액세서리와 함께 고객님의 편안한 잠.
  • 고품질의 LED조명 시스템을 갖추는 공공 장소와 객실.

  우수한 품질, 저렴한 가격, 지금 바로 예약하세요!

  베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시에서 단기 또는 장기 동안 체류할 때 Rosana Legend Hotel를 선택해야 하는 6가지 이유는 다음과 같다:

  우대 하루 임대료
  Deluxe Studio: 발표 가격 660.000, 우대 가격 495.000 vnđ
  Deluxe Studio city view: 발표 가격725.000, 우대 가격 554.500 vnđ
  Luxury Studio: 발표 가격 825.000, 우대 가격 618.750 vnđ.

  • 우대 가격은 2016/05/30일 전에 체결된 예약/계약서에만 적용되고 객실이 남아 있는 경우에 적용된다. 장기간 동안 거주하는 경우에 한 달 미리 지불해야 한다. 프로모션 프로그램은 예고없이 종료될 수 있다.

  • 모든 객실은 다음과 같은 서비스를 무료 사용할 수 있습니다: 7층 셀프 세탁 서비스, 리셉션/1층 객실 영역을 사용할 수 있습니다.
  • 월세는 100KWH전기/월을 포함하지만 아침 식사와 10% VAT세금을 포함하지 않습니다.

  우리에게 바로 연락하시고 예약하세요.
  Ms.Nhung (Ms Rose) +84 906 261 263; Email: 80nhung@gmail.com
  ROSANA APARTMENT HOTEL 2 –원래 좋고 지금 더 좋은 서비스!
  베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시, Kinh Bac동, Yna구역, Bui Xuan Phai, 16.
  Tel: +84 241 3858 518; 0906 261 263
  Bac Ninh시에 거주하는 외국인에게 훌륭한 커뮤니티를 구축하는 것을 자랑한다.
   

  Các file đính kèm:

  Bài viết mới
 2. mailinh95

  mailinh95 Staffs

  Tham gia ngày:
  13/6/16
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nữ
  • 전문적인 관리 스타일, 영어를 할 수 있는 리셉션 직원.
  • 모든 층에 있는 리프트, 24/24시간 감시 카메라
  • 다양한 엔터테인먼트 채널을 제공하는 유료 TV.
  • 고객님을 위해 1층에 있는 고품질의 객실과 식당.
  • 매일 객실 요금에 포함된 아침 식사.
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết 고객님에게 바로 25% 할인! HOT