hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


우리에게 바로 연락하시고 예약하세요.

Thảo luận trong 'Bắc Ninh'

 1. ROSANA

  ROSANA Staffs

  Tham gia ngày:
  17/5/16
  Bài viết:
  26
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  고객님에게 바로 25% 할인!

  Ms. Nhung (Ms Rose) +84 906 261 263; Email: 80nhung@gmail.com에 바로 연락하세요


  ROSANA APARTMENT HOTEL 2 – 원래 좋고 지금 더 좋은 서비스!

  베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시, Kinh Bac동, Yna구역, Bui Xuan Phai, 16.

  전화: +84 241 3858 518; 0906 261 263


  우리에게 바로 연락하시고 예약하세요.


  Rosana 2 호텔은 다른 Rosana아파트 호텔보다 더 많은 시실이 있고 더 많이 투자되고 Rosana호텔 시스템에서 새로운 벤치마크를 수립했다.


  ·전문적인관리스타일, 영어를할수있는리셉션직원.

  ·모든층에있는리프트, 24/24시간감시카메라

  ·다양한엔터테인먼트채널을제공하는유료 TV.

  ·고객님을위해 1층에있는고품질의 객실과 식당.

  ·매일 객실 요금에 포함된 아침 식사.

  ·유럽, 북미와호주에수출기준에부합하는높은수준의모든인터리어.

  ·Dunloppilo정품매트리스혹은이와동등한품질의매트리스.

  ·프리미엄직물로만들어진모든침대액세서리와함께고객님의편안한잠.

  ·고품질의 LED조명시스템을갖추는공공장소와객실.


  우수한품질, 저렴한가격, 지금바로예약하세요!


  베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시에서단기또는장기동안체류할때Rosana Legend Hotel를선택해야하는 6가지이유는다음과같다:

  1. 우아한디자인이있고높은표준으로건설되며, 적절한가격에양질의생활공간을원하는외국인과베트남사람에적합합니다

  2. Bac Ninh의시내중심근처에있고조용한위치가있으며, 슈퍼마켓, 레스토랑, 가페, 은행, 바, 노래방, 마사지등에서 0,5-3km만떨어져있습니다

  3. 모든아파트는별도의부엌, 나무바닥, LCD TV, 무선인터넷, 양방향에어컨이있습니다

  4. 객실들은다양한요구에적합합니다: Deluxe 20m2 고급객실부터 VIP 30m2 객실까지있습니다

  5. 항상깨끗하게청소하며국제표준의품질을유지합니다

  6. 개점행시에즈음하여다양하고제한수량이있는프로모션


  Rosana 2 에는 총우아한 16개의객실이있으며, 모두가별도의부엌및객실의종류가 3가지있습니다. 상호이익의관계로장기적인협력을시작하기위해우리의서비스를선택해주셔서감사로서개점행사에다음과같은특별한할인이있습니다:


  6개월 이상의 경우 25% 할인된 임대료 (VAT 및 아침 식사 미포함)

  Deluxe Studio: 9.750.000

  Deluxe Studio city view: 10.500.000

  Luxury Studio: 12.000.000


  1~6개월의 경우 25% 할인된 임대료(VAT 및 아침 식사 미포함)

  Deluxe Studio: 11.250.000 vnđ

  Deluxe Studio city view: 12.000.000 vnđ

  Luxury Studio: 13.500.000 vnđ


  우대 하루 임대료

  Deluxe Studio: 발표 가격 660.000, 우대 가격 495.000 vnđ

  Deluxe Studio city view: 발표 가격725.000, 우대 가격 554.500 vnđ

  Luxury Studio: 발표 가격 825.000, 우대 가격 618.750 vnđ.


  • 우대 가격은 2016/05/30일 전에 체결된 예약/계약서에만 적용되고 객실이 남아 있는 경우에 적용된다. 장기간 동안 거주하는 경우에 한 달 미리 지불해야 한다. 프로모션 프로그램은 예고없이 종료될 수 있다.


  · 모든객실은다음과같은서비스를무료사용할수있습니다: 7층셀프세탁서비스, 리셉션/1층객실영역을사용할수있습니다.

  · 월세는 100KWH전기/월을포함하지만아침식사와 10% VAT세금을포함하지않습니다.


  우리에게 바로 연락하시고 예약하세요.

  Ms.Nhung (Ms Rose) +84 906 261 263; Email: 80nhung@gmail.com

  ROSANA APARTMENT HOTEL 2 –원래 좋고 지금 더 좋은 서비스!

  베트남, Bac Ninh성, Bac Ninh시, Kinh Bac동, Yna구역, Bui Xuan Phai, 16.

  Tel: +84 241 3858 518; 0906 261 263

  Bac Ninh시에 거주하는 외국인에게 훌륭한 커뮤니티를 구축하는 것을 자랑한다.
   

  Các file đính kèm:

  Bài viết mới

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết 우리에게 바로 연락하시고 예약하세요.