• Về việc đăng ký thành viên
 • 20 kỹ năng nhà quản lý cần biết

  Thảo luận trong 'Quản lý điều hành'

  1. trada

   trada Thượng đế

   Sau đây là 20 kỹ năng mà nhà quản lý cần phải biết:

   [​IMG]
   01. Kỹ năng trao đổi thông tin hiệu quả
   02. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
   03. Kỹ năng quản lý dự án
   04. Kỹ năng quản lý thời gian
   05. Kỹ năng thương lượng đàm phán
   06. Kỹ năng phục vụ bán hàng
   07. Kỹ năng bán hàng
   08. Kỹ năng giám sát
   09. Kỹ năng lãnh đạo
   10. Kỹ năng làm việc nhóm
   11. Kỹ năng hỗ trợ và phát triển nhân viên
   12. Kỹ năng trình bày, diễn thuyết
   13. Kỹ năng hội họp
   14. Kỹ năng giao tiếp
   15. Kỹ năng làm chủ sự thay đổi trong doanh nghiệp
   16. Kỹ năng tạo ảnh hưởng
   17. Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
   18. Kỹ năng lãnh đạo nhóm
   19. Kỹ năng huấn luyện cho nhân viên
   20. Kỹ năng áp dụng chuẩn trong tổ chức, thiết kế, quản lý hệ thống

   (sưu tầm)​
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "20 kỹ năng nhà quản lý cần biết"

  Chia sẻ trang này