• Về việc đăng ký thành viên
 • Add thêm website trên VPS Apache CentOS

  Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

  1. hauphong

   hauphong Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   16/12/14
   Bài viết:
   433
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   16
   Giới tính:
   Nam
   Tương tự như bài viết hướng dẫn add thêm website chạy trên VPS nginx CentOS, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện trên webserver Apache.

   Giới thiệu Virtual Hosts

   Virtual Hosts được sử dụng để giúp cho một VPS có thể chạy được nhiều website khác nhau. Các bước add thêm website trên VPS Apache chạy CentOS bằng Virtual Hosts như sau:

   Chuẩn bị server
   Đã cài đặt sẵn webserver Apache trên CentOS, có thể tham khảo bài viết cài đặt LAMP trên CentOS

   Tạo thư mục chứa website
   Ví dụ mình sẽ tạo thư mục ở folder /var/www nhé

   sudo mkdir -p /var/www/example.com/public_html
   Chú ý thay example.com bằng domain của bạn.

   Gán quyền
   Đảm bảo cho website hoạt động bình thường

   sudo chown -R apache:apache /var/www/example.com/public_html
   Ngoài ra chmod 755 để đảm bảo mọi người có thể xem được website của bạn

   sudo chmod 755 /var/www
   Cài đặt Virtual Hosts
   Mình sẽ chỉnh sửa file cấu hình mặc định của Apache

   sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
   Thêm đoạn sau vào cuối file:

   NameVirtualHost *:80
   #
   # NOTE: NameVirtualHost cannot be used without a port specifier
   # (e.g. :80) if mod_ssl is being used, due to the nature of the
   # SSL protocol.
   #

   #
   # VirtualHost example:
   # Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
   # The first VirtualHost section is used for requests without a known
   # server name.
   #
   <VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@example.com
   DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
   ServerName www.example.com
   ServerAlias example.com
   ErrorLog /var/www/example.com/error.log
   CustomLog /var/www/example.com/requests.log common
   </VirtualHost>
   Bạn cần chú ý các dòng NameVirtualHost, Virtual Host, Document Root, and Server Name để sửa lại cho phù hợp.

   Lưu lại và thoát.

   Khởi động lại Apache
   Dừng tất cả tiến trình Apache

   sudo apachectl -k stop
   Khởi động Apache

   sudo /etc/init.d/httpd start
   Test thử domain
   Giờ mình sẽ tạo thử file index.html để test thử domain example.com có hoạt động đúng không nhé.

   sudo nano /var/www/example.com/public_html/index.html
   Thêm đoạn code html vào file

   <html>
   <head>
   <title>www.example.com</title>
   </head>
   <body>
   <h1>Success: You Have Set Up a Virtual Host</h1>
   </body>
   </html>
   Lưu và thoát.

   Bây giờ bạn hãy test thử với link http://example.com, nếu kết quả hiện ra như bên dưới là thành công.

   Cài đặt thêm Virtual Hosts

   Để add thêm nhiều website nữa, bạn có thể lặp đi lặp lại bước. Cấu trúc file config của Apache lúc nãy sẽ tương tự như sau:

   <VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@example.com
   DocumentRoot /var/www/example.com/public_html
   ServerName www.example.com
   ServerAlias example.com
   ErrorLog /etc/var/www/example.com/error.log
   CustomLog /var/www/example.com/requests.log common
   </VirtualHost>
   <VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@example.org
   DocumentRoot /var/www/example.org/public_html
   ServerName www.example.org
   ServerAlias example.org
   ErrorLog /var/www/example.org/error.log
   CustomLog /var/www/example.org/requests.log common
   </VirtualHost>
   Khởi động lại Apache là tất cả các website sẽ hoạt động.
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Add thêm website trên VPS Apache CentOS"

  Chia sẻ trang này