hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


Add thêm website trên VPS nginx CentOS

Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

 1. hauphong

  hauphong Staffs

  Tham gia ngày:
  16/12/14
  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  vps gia re

  Thông thường mỗi VPS mình chỉ chạy cho một website mà thôi, tuy nhiên trong trường hợp bạn có nhiều website và muốn add thêm chạy trên VPS thì sao, hãy tham khảo bài hướng dẫn này để thực hiện.

  Giới thiệu Virtual Hosts

  Virtual Hosts được sử dụng để giúp cho một VPS có thể chạy được nhiều website khác nhau.

  Theo như nginx website, Virtual Hosts được gọi là Server Blocks trên nginx, tuy nhiên cho dễ dàng giống như Apache nên mình sẽ gọi là Virtual Hosts trong bài này. Các bước add thêm website trên VPS nginx chạy CentOS bằng Virtual Hosts như sau:

  Chuẩn bị server
  Đã cài đặt sẵn webserver nginx trên CentOS, có thể tham khảo bài viết cài đặt LEMP trên CentOS

  Tạo thư mục chứa website
  Ví dụ mình sẽ tạo thư mục ở folder /var/www nhé

  sudo mkdir -p /var/www/example.com/public_html
  Chú ý thay example.com bằng domain của bạn.

  Gán quyền
  Đảm bảo cho website hoạt động bình thường

  sudo chown -R nginx:nginx /var/www/example.com/public_html
  Ngoài ra chmod 755 để đảm bảo mọi người có thể xem được website của bạn

  sudo chmod 755 /var/www
  Cài đặt Virtual Hosts
  Mình sẽ chỉnh sửa file cấu hình mặc định của nginx

  sudo nano /etc/nginx/conf.d/virtual.conf
  Thêm đoạn sau vào cuối file:

  #
  # example.com configuration
  #
  server {
  listen 80;
  server_name example.com;

  location / {
  root /var/www/example.com/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
  try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404 /404.html;
  location = /404.html {
  root /var/www/example.com/public_html;
  }

  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
  root /var/www/example.com/public_html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server
  #
  location ~ .php$ {
  root /var/www/example.com/public_html;
  fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }
  }
  Lưu lại và thoát.

  Restart nginx
  sudo service nginx restart
  Test thử domain
  Giờ mình sẽ tạo thử file index.html để test thử domain example.com có hoạt động đúng không nhé.

  sudo nano /var/www/example.com/public_html/index.html
  Thêm đoạn code html vào file

  <html>
  <head>
  <title>www.example.com</title>
  </head>
  <body>
  <h1>Success: You Have Set Up a Virtual Host</h1>
  </body>
  </html>
  Lưu và thoát.

  Bây giờ bạn hãy test thử với link http://example.com, nếu kết quả hiện ra như bên dưới là thành công.  Cài đặt thêm Virtual Hosts
  Để add thêm nhiều website nữa, bạn có thể lặp đi lặp lại bước. Cấu trúc file nginx config lúc nãy sẽ tương tự như sau:

  #
  # example.com configuration
  #
  server {
  listen 80;
  server_name example.com;

  location / {
  root /var/www/example.com/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
  try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404 /404.html;
  location = /404.html {
  root /var/www/example.com/public_html;
  }

  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
  root /var/www/example.com/public_html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server
  #
  location ~ .php$ {
  root /var/www/example.com/public_html;
  fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }
  }

  #
  # example.net configuration
  #
  server {
  listen 80;
  server_name example.net;

  location / {
  root /var/www/example.net/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
  try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404 /404.html;
  location = /404.html {
  root /var/www/example.net/public_html;
  }

  error_page 500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
  root /var/www/example.net/public_html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server
  #
  location ~ .php$ {
  root /var/www/example.net/public_html;
  fastcgi_pass unix:/tmp/php5-fpm.sock;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
  }
  }
  Khởi động lại nginx là tất cả các website sẽ hoạt động.
   
 2. nophenno3

  nophenno3 Staffs

  Tham gia ngày:
  23/10/14
  Bài viết:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  có vẻ khó nhỉ, nhưng cũng cảm ơn chủ thớt,
  location / {
  root /var/www/example.com/public_html;
  index index.php index.html index.htm;
  try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết Add thêm website trên VPS nginx CentOS