hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


Các câu lệnh MySQL cần phải biết

Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

 1. hauphong

  hauphong Staffs

  Tham gia ngày:
  16/12/14
  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Khi chạy các lệnh này, bạn cần login vào MySQL với tài khoản root (MySQL root chứ không phải tài khoản root quản lý VPS) hoặc tài khoản có full quyền. Tất cả các thao tác mình thực hiện trên VPS CentOS

  Đăng nhập MySQL bạn dùng lệnh: mysql -u root -p

  1. Thư mục chứa database
  Trên CentOS, toàn bộ file raw database được lưu trong thư mục /var/lib/mysql

  2. Quản lý tài khoản và phân quyền
  Hiển thị toàn bộ users:
  mysql> SELECT * FROM mysql.user;

  Xóa null user:
  mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = ' ';

  Xóa tất cả user mà không phải root:
  mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE NOT (host="localhost" AND user="root");

  Đổi tên tài khoản root (giúp bảo mật):
  mysql> UPDATE mysql.user SET user="mydbadmin" WHERE user="root";

  Gán full quyền cho một user mới:
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

  Phân quyền chi tiết cho một user mới:
  mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';

  Gán full quyền cho một user mới trên một database nhất định:
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

  Thay đổi mật khẩu user:
  mysql> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD("newpass") WHERE User='username';

  Xóa user:
  mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user="username";
  3. Các thao tác database
  Hiển thị toàn bộ databases:
  mysql> SHOW DATABASES;
  Tạo database:
  mysql> CREATE DATABASE mydatabase;

  Sử dụng một database:
  mysql> USE mydatabase;

  Xóa một database:
  mysql> DROP DATABASE mydatabase;

  Tối ưu database:
  All Databases:
  $ sudo mysqlcheck -o --all-databases -u root -p
  Single Database:
  $ sudo mysqlcheck -o db_schema_name -u root -p
  4. Các thao tác table
  Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh: mysql> USE mydatabase;

  Hiển thị toàn bộ table:
  mysql> SHOW TABLES;

  Hiển thị dữ liệu của table:
  mysql> SELECT * FROM tablename;

  Đổi tên table :
  mysql> RENAME TABLE first TO second;
  hoặc
  mysql> ALTER TABLE mytable rename as mynewtable;

  Xóa table:
  mysql> DROP TABLE mytable;
  5. Các thao tác cột và hàng
  Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh: mysql> USE mydatabase;

  Hiển thị các column trong table:
  mysql> DESC mytable;
  hoặc
  mysql> SHOW COLUMNS FROM mytable;

  Đổi tên column:
  mysql> UPDATE mytable SET mycolumn="newinfo" WHERE mycolumn="oldinfo";

  Select dữ liệu:
  mysql> SELECT * FROM mytable WHERE mycolumn='mydata' ORDER BY mycolumn2;

  Insert dữ liệu vào table:
  mysql> INSERT INTO mytable VALUES('column1data','column2data','column3data','column4data','column5data','column6data','column7data','column8data','column9data');

  Xóa dữ liệu trong table:
  mysql> DELETE FROM mytable WHERE mycolumn="mydata";

  Cập nhật dữ liệu trong table:
  mysql> UPDATE mytable SET column1="mydata" WHERE column2="mydata";
  6. Các thao tác sao lưu và phục hồi
  Sao lưu toàn bộ database bằng lệnh (chú ý không có khoảng trắng giữa -p và mật khẩu):
  mysqldump -u root -pmypass --all-databases > alldatabases.sql

  Sao lưu một database bất kỳ:
  mysqldump -u username -pmypass databasename > database.sql

  Khôi phục toàn bộ database bằng lệnh:
  mysql -u username -pmypass < alldatabases.sql (no space in between -p and mypass)

  Khôi phục một database bất kỳ:
  mysql -u username -pmypass databasename < database.sql

  Chỉ sao lưu cấu trúc database:
  mysqldump --no-data --databases databasename > structurebackup.sql

  Chỉ sao lưu cấu trúc nhiều database:
  mysqldump --no-data --databases databasename1 databasename2 databasename3 > structurebackup.sql

  Sao lưu một số table nhất định:
  mysqldump --add-drop-table -u username -pmypass databasename table_1 table_2 > databasebackup.sql
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết Các câu lệnh MySQL cần phải biết