hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


Cách cài đặt bộ nhớ cache Redis để tăng tốc độ WordPress trên Ubuntu 14.04

Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

 1. hauphong

  hauphong Staffs

  Tham gia ngày:
  16/12/14
  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Giới thiệu

  hosting gia re

  Redis là một kho chứa các giá trị có mã nguồn mở có thể hoạt động như trong cả bộ nhớ lưu trữ và bộ nhớ cache. Redis là một server cấu trúc dữ liệu mà có thể được dùng như một server database riêng của nó, hoặc kết hợp với một database có liên quan như MySQL để tăng tốc độ, như chúng ta đang làm trong bài hướng dẫn này.

  Đối với bài viết này, Redis sẽ được thiết lập như một bộ nhớ cache cho WordPress để làm giảm bớt các truy vấn database dự phòng và tiết kiệm thời gian thực hiện một trang WordPress. Kết quả là WordPress sẽ chạy nhanh hơn, sử dụng database tài nguyên ít hơn, và cung cấp một bộ nhớ cache có thể điều chỉnh liên tục. Các hướng dẫn này áp dụng cho Ubuntu 14.04.

  Bởi vì tất cả các trang web đều khác nhau, dưới đây là một ví dụ về một trang chủ WordPress cài đặt mặc định có và không có Redis, được thiết lập theo hướng dẫn này. Các công cụ phát triển Chrome đã được sử dụng để thử nghiệm với trình duyệt caching bị vô hiệu hóa.

  Trang chủ WordPress mặc định không có Redis:

  Thời gian tải trang: 804ms

  Trang chủ mặc định WordPress với Redis:

  Thời gian tải trang: 449ms

  Chú ý: Việc thực hiện này của Redis caching cho WordPress dựa trên một kịch bản được đề cập nhưng không phải của bên thứ ba. Kịch bản được lưu trữ trên server asser của DigitalOcean, nhưng đã được phát triển ra bên ngoài. Nếu bạn muốn thực hiện riêng một bản Redis caching cho WordPress, bạn sẽ cần phải làm một số công việc dựa trên các khái niệm trình bày ở đây.

  Redis vs. Memcached

  Memcached cũng là một lựa chọn bộ nhớ cache phổ biến. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Redis có thể làm được mọi thứ mà Memcached có thể, với các thiết lập tính năng lớn hơn nhiều. Trang Stack Overflow này có một số thông tin khái quát cũng như giới thiệu tổng quan cho những người mới biết đến Redis.

  Caching làm việc như thế nào?

  Khi một trang WordPress được tải lần đầu tiên, một truy vấn database sẽ thực hiện trên server. Redis ghi nhớ, hoặc lưu trữ truy vấn này. Vì vậy, khi một người dùng khác tải trang WordPress, nó sẽ được cung cấp từ Redis và từ bộ nhớ mà không cần phải truy vấn database.

  Redis trong hướng dẫn này hoạt động như một đối tượng lưu trữ liên tục cho WordPress (vô thời hạn). Để tải một trang WordPress, cần có đối tượng lưu trữ lưu các truy vấn SQL trong bộ nhớ.

  Khi tải một trang, các kết quả truy vấn SQL được cung cấp từ bộ nhớ của Redis, vì vậy các truy vấn không cần phải có các database. Kết quả là thời gian tải trang nhanh hơn nhiều, và ảnh hưởng của serve lên nguồn tài nguyên database cũng ít hơn. Nếu một truy vấn không có sẵn trong Redis, các database sẽ cung cấp kết quả và Redis sẽ thêm các kết quả này vào bộ nhớ cache của nó.

  Nếu một giá trị được cập nhật vào database (ví dụ, một bài viết hay trang mới được tạo ra trong WordPress) giá trị Redis cho truy vấn này không còn giá trị để ngăn chặn dữ liệu lưu trữ xấu xâm nhập.

  Nếu bạn gặp vấn đề với caching, bộ nhớ cache của Redis có thể được thanh lọc bằng cách sử dụng các lệnh flushall từ dòng lệnh Redis bên dưới:

  redis-cli

  Khi bạn nhìn thấy dấu nhắc, gõ:

  flushall

  Điều kiện đầu tiên

  Trước khi bắt đầu làm theo hướng dẫn này, bạn cần phải thiết lập một người dùng sudo và cài đặt WordPress.

  Ubuntu 14.04 Droplet (1 GB hoặc cao hơn)

  Thêm một người dùng sudo

  Cài đặt WordPress. Bài này đã được thử nghiệm với các hướng dẫn, mặc dù có rất nhiều cách để cài đặt WordPress

  Bước 1 – Cài đặt Redis

  Để sử dụng Redis với WordPress, hai gói cần phải được cài đặt: redis-server và php5-redis. Các gói redis-server cung cấp Redis, trong khi các gói php5-redis cung cấp phần mở rộng PHP cho các ứng dụng PHP như WordPress để giao tiếp với Redis.

  Cài đặt softare:

  sudo apt-get install php5 redis-server-redis

  Bước 2 – Thiết lập Redis như một bộ nhớ Cache

  Redis có thể hoạt động vừa như là một database NoSQL cũng như một bộ nhớ cache. Đối với hướng dẫn và trường hợp sử dụng này, Redis sẽ được thiết lập như một bộ nhớ cache. Để làm được điều này, các cài đặt sau đây là bắt buộc.

  Chỉnh sửa các file /etc/redis/redis.conf và thêm những dòng sau vào cuối cùng:

  sudo nano /etc/redis/redis.conf

  Thêm những dòng này vào cuối file:

  maxmemory 256mbmaxmemory-policy allkeys-lru

  Khi thay đổi được hoàn tất, lưu và đóng file.

  Bước 3 – Nhận Redis Cache Backend Script

  Bản PHP này cho WordPress được phát triển bởi Eric Mann. Nó là một bộ nhớ cache Redis backend cho WordPress.

  Download bản object-cache.php. Bản download này lấy từ server tài nguyên của DigitalOcean, nhưng đây là bản của bên thứ ba. Bạn nên đọc các comment trong bản này để xem nó hoạt động như thế nào.

  Download các bản PHP:

  wget https://assets.digitalocean.com/articles/wordpress_redis/object-cache.php

  Di chuyển các file vào thư mục wp-content / trong trình cài đặt WordPress của bạn:

  sudo mv object-cache.php/var/www/html/wp-content/

  Tùy thuộc vào cài đặt WordPress của bạn, vị trí của bạn có thể khác nhau.

  Bước 4 – Kích hoạt Cài đặt Bộ nhớ Cache trong wp-config.php

  Tiếp theo, chỉnh sửa các file wp-config.php để thêm một key cache với tên của trang web của bạn (hoặc bất kỳ chuỗi nào bạn muốn).

  nano /var/www/html/wp-config.php

  Thêm dòng này vào cuối của phần * Authentication Unique Keys and Salts.:

  define (‘WP_CACHE_KEY_SALT’, ‘example.com’);

  Bạn có thể sử dụng tên miền của bạn hoặc một chuỗi khác.

  Lưu ý: Đối với người dùng hosting nhiều hơn một trang WordPress, mỗi trang có thể chia sẻ cùng một cài đặt Redis miễn là nó có key salt cache độc nhất.

  Ngoài ra, thêm dòng sau đây sau dòng WP_CACHE_KEY_SALT để tạo ra một bộ nhớ cache liên tục với các plugin Redis:

  define (‘WP_CACHE’, true);

  Khi gộp tất cả lại, file của bạn sẽ trông như thế này:

  * Authentication Unique Keys and Salts. . . . define(‘NONCE_SALT’, ‘put your unique phrase here’); define(‘WP_CACHE_KEY_SALT’, ‘example.com’);define(‘WP_CACHE’, true);

  Lưu và đóng file.

  Bước 5 – Khởi động lại Redis và Apache

  Cuối cùng, khởi động lại redis-service and apache2

  Khởi động lại Redis:

  sudo service redis-server restart

  Khởi động lại Apache:

  sudo service apache2 restart

  Khởi động lại php5-fpm nếu bạn đang sử dụng nó; điều này không thuộc quá trình cài đặt cơ bản trên DigitalOcean:

  sudo service php5-fpm restart

  Vậy đó! Trang web WordPress của bạn hiện đang sử dụng caching Redis. Nếu bạn kiểm tra tốc độ tải trang và sử dụng tài nguyên, bạn nên chú ý sự cải thiện.

  Điều khiển Redis với redis-cli

  Để điều khiển Redis, sử dụng lệnh redis-cli như sau:

  redis-cli monitor

  Khi bạn chạy lệnh này, bạn sẽ thấy kết quả thời gian thực xuất ra của Redis phục vụ truy vấn được lưu trữ. Nếu bạn không nhìn thấy bất cứ điều gì, hãy truy cập trang web của bạn và tải lại trang.

  Dưới đây là ví dụ xuất ra từ một trang web WordPress thiết lập cho mỗi chỉ dẫn này sử dụng Redis:

  tốt

  OK1412273195.815838 “monitor”1412273198.428472 “EXISTS” “example.comwp_:default:is_blog_installed”1412273198.428650 “GET” “example.comwp_:default:is_blog_installed”1412273198.432252 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.432443 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.432626 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.432799 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.433572 “EXISTS” “example.comwp_site-options:0:notoptions”1412273198.433729 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.433876 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.434018 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.434161 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.434745 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.434921 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.435058 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.435193 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.435737 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.435885 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.436022 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.436157 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.438298 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.438418 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.438598 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.438700 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.439449 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.439560 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.439746 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.439844 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.440764 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.440868 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.441035 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.441149 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.441813 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.441913 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.442023 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.442121 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.442652 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.442773 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:notoptions”1412273198.442874 “EXISTS” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”1412273198.442974 “GET” “example.comwp_:eek:ptions:alloptions”

  Nhấn phím Ctrl-C để dừng xuất ra.

  Điều này rất hữu ích cho thấy chính xác những gì các truy vấn Redis đang thực hiện.

  Kết luận

  Sau khi làm theo hướng dẫn này, bây giờ WordPress sẽ được thiết lập để sử dụng Redis như một bộ nhớ cache trên Ubuntu 14.04.
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết Cách cài đặt bộ nhớ cache Redis để tăng tốc độ WordPress trên Ubuntu 14.04