• Về việc đăng ký thành viên
 • Danh sách quán ăn ngon, rẻ, nổi tiếng Đà Nẵng

  Thảo luận trong 'Điểm ăn uống'

  1. admin

   admin Thượng đế

   [TABLE="width: 606"]
   [TR]
   [TD]STT[/TD]
   [TD]Tên[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Địa Chỉ[/TD]
   [TD]Ghi Chú[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]1[/TD]
   [TD="colspan: 4"] Quán ăn[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]2[/TD]
   [TD]CHÁO CHẢ LỘC[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Trần Bình Trọng[/TD]
   [TD]Gần ngã 5[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]3[/TD]
   [TD]CHÁO CHẢ HƯỜNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"]04 Hoàng Diệu[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]4[/TD]
   [TD]CƠ SỞ NGUYỄN THỊ HỒNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"]90 Lý Tự Trọng[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]5[/TD]
   [TD]NEM TRÉ BÀ BÌNH[/TD]
   [TD="colspan: 2"]77 Hải Phòng[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]6[/TD]
   [TD]NEM TRÉ BÀ ĐỆ[/TD]
   [TD="colspan: 2"]81 Hải Phòng[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]7[/TD]
   [TD]NEM TRÉ BÀ CÚC[/TD]
   [TD="colspan: 2"]107 Hải Phòng[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]8[/TD]
   [TD]NEM - CHẢ -TRÉ[/TD]
   [TD="colspan: 2"]96 Triệu Nữ Vương[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]9[/TD]
   [TD="colspan: 4"]MÌ QUẢNG[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]10[/TD]
   [TD]MÌ QUẢNG BÀ NGÂN[/TD]
   [TD="colspan: 2"]108 Đống Đa[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]11[/TD]
   [TD]MÌ QUẢNG BÀ LỮ[/TD]
   [TD="colspan: 2"]126 Hàm Nghi[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]12[/TD]
   [TD]MÌ QUẢNG BÀ VỊ[/TD]
   [TD="colspan: 2"]155 Trưng Nữ Vương, 60 Lê Văn Hiến[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]13[/TD]
   [TD]MÌ QUẢNG ĐINH TIÊN HOÀNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"]53/54 Ông Ích Khiêm[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]14[/TD]
   [TD="colspan: 4"]BÚN CHẢ CÁ [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]15[/TD]
   [TD]BÀ LAN[/TD]
   [TD="colspan: 2"]87 Lê Hồng Phong[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]16[/TD]
   [TD]BÀ PHIẾN[/TD]
   [TD="colspan: 2"]63 Lê Hồng Phong[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]17[/TD]
   [TD]BÚN CHẢ CÁ 152[/TD]
   [TD="colspan: 2"]152 Quang Trung[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]18[/TD]
   [TD]ĐƯỜNG LÝ THÁI TỔ[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Lý Thái Tổ- Phan Thanh[/TD]
   [TD]Chiều đến đêm từ 18h00[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]19[/TD]
   [TD="colspan: 4"]BÁNH TRÁNG CUỐN THỊT HEO [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]20[/TD]
   [TD]QUÁN MẬU[/TD]
   [TD="colspan: 2"]35 Đỗ Thúc Tịnh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]21[/TD]
   [TD]QUỲNH GIAO[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Đỗ Thúc Tịnh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]22[/TD]
   [TD]ĐỒNG NỘI[/TD]
   [TD="colspan: 2"]115 Đỗ Thúc Tịnh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]23[/TD]
   [TD="colspan: 4"]BÒ TÁI CẦU MỐNG[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]24[/TD]
   [TD]BÀ NGỌC[/TD]
   [TD="colspan: 2"]228 Đống Đa[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]25[/TD]
   [TD]BÒ TÁI[/TD]
   [TD="colspan: 2"]103 Triệu Nữ Vương[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]26[/TD]
   [TD]HỘI QUÁN[/TD]
   [TD="colspan: 2"]155 Nguyễn Văn Linh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]27[/TD]
   [TD]TIẾN THÀNH[/TD]
   [TD="colspan: 2"]227 Trần Phú[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]28[/TD]
   [TD="colspan: 4"]BÁNH BÈO, NẬM LỌC ( Bắt đầu từ 15h hàng ngày )[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]29[/TD]
   [TD]QUÁN BÀ BÉ[/TD]
   [TD="colspan: 2"]100 Hoàng Văn Thụ[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]30[/TD]
   [TD]QUÁN TÂM[/TD]
   [TD="colspan: 2"]297 Nguyễn Chí Thanh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]31[/TD]
   [TD]108 TRƯNG NỮ VƯƠNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"]108 Trưng Nữ Vương[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]32[/TD]
   [TD="colspan: 4"]ĐIỂM TÂM - BÒ NÉ - ỐP LA[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]33[/TD]
   [TD]BA QUY[/TD]
   [TD="colspan: 2"]113 Lê Lợi[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]34[/TD]
   [TD]CHÍN ĐEN[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Ngô Gia Tự, 31 Lê Hồng Phong[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]35[/TD]
   [TD]KHANH[/TD]
   [TD="colspan: 2"]41 Hoàng Văn Thụ[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]36[/TD]
   [TD]ĐIỂM TÂM 64T[/TD]
   [TD="colspan: 2"]64 Nguyễn Chí Thanh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]37[/TD]
   [TD]NGỌC ÁNH[/TD]
   [TD="colspan: 2"]112 Nguyễn Chí Thanh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]38[/TD]
   [TD]SÀI GÒN[/TD]
   [TD="colspan: 2"]91 Nguyễn Chí Thanh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]39[/TD]
   [TD="colspan: 4"]BÁNH CUỐN ( Chỉ bán vào buổi sáng do chủ hiệu vừa tráng vừa bán )[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]40[/TD]
   [TD]TIẾN HƯNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"]190 Trần Phú[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]41[/TD]
   [TD]BÁNH CUỐN NÓNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"]183 LÊ DUẨN[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]42[/TD]
   [TD]NGUYỄN CHÍ THANH[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Nguyễn Chí Thanh - Trần Quốc Toản[/TD]
   [TD] Đoạn gần ngã tư[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]43[/TD]
   [TD="colspan: 4"]BÁNH CANH[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]44[/TD]
   [TD]QUÁN NGA[/TD]
   [TD="colspan: 2"]78 Nguyễn Chí Thanh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]45[/TD]
   [TD]MINH NGUYỆT[/TD]
   [TD="colspan: 2"]8 Yên Báy[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]46[/TD]
   [TD]BÁNH CANH CÁ LÓC THANH HƯƠNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"]18 Thái Phiên, 130B Lê Đình Dương[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]47[/TD]
   [TD]BÁNH CANH, CHÁO, MỲ CÁ LÓC NHẤT VĂN[/TD]
   [TD="colspan: 2"]241 Hoàng Diệu[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]48[/TD]
   [TD="colspan: 4"]BÚN BÒ HUẾ[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]49[/TD]
   [TD]BÚN BÒ CHỢ MỚI[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Trưng Nữ Vương (đầu đường vào Trường THCS Nguyễn Du)[/TD]
   [TD] Chỉ bán buổi sáng[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]50[/TD]
   [TD]BÚN BÍCH[/TD]
   [TD="colspan: 2"]1 Lê Lợi[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]51[/TD]
   [TD]BÚN BÒ TRẦN BÌNH TRỌNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"]76 Trần Bình Trọng[/TD]
   [TD] Chỉ bán buổi sáng[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]52[/TD]
   [TD]BÚN BÀ ĐÀO[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Nguyễn Chí Thanh[/TD]
   [TD] Bán cả ngày[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]53[/TD]
   [TD]BÀ NGUYÊN[/TD]
   [TD="colspan: 2"]256 Hoàng Diệu[/TD]
   [TD] Từ 15h00[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]54[/TD]
   [TD]BÚN THỦY[/TD]
   [TD="colspan: 2"]218/4 Đống Đa[/TD]
   [TD] Từ 15h00[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]55[/TD]
   [TD]BÚN MẮM THỊT QUAY[/TD]
   [TD="colspan: 2"]K424/3 Lê Duẩn, 14 Nguyễn Thị Minh Khai[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]56[/TD]
   [TD="colspan: 4"]BÚN MĂNG GÀ - XÔI GÀ [/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]57[/TD]
   [TD]BÀ VUI[/TD]
   [TD="colspan: 2"]64 Lê Hồng Phong[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]58[/TD]
   [TD]BÚN MĂNG GÀ[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Nguyễn Chí Thanh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]59[/TD]
   [TD]XÔI HOÀNG DIỆU[/TD]
   [TD="colspan: 2"]107 Hoàng Diệu[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]60[/TD]
   [TD]BÚN RIÊU[/TD]
   [TD="colspan: 2"]39 LÊ HỒNG PHONG[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]61[/TD]
   [TD]QUÁN SỐ 2 YÊN BÁI[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]62[/TD]
   [TD]QUÁN SỐ 8 YÊN BÁI[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]63[/TD]
   [TD="colspan: 4"]BÚN ỐC[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]64[/TD]
   [TD]THÀNH NAM[/TD]
   [TD="colspan: 2"]45 Phan Đình Phùng[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]65[/TD]
   [TD]BÚN ỐC - PHỞ BẮC[/TD]
   [TD="colspan: 2"]239 Trần Phú[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]66[/TD]
   [TD="colspan: 4"]BÚN THỊT NƯỚNG - BÁNH XÈO - NEM LỤI -PHỞ[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]67[/TD]
   [TD]BÁNH XÈO BÀ DƯỠNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Kiệt 11 Hoàng Diệu[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]68[/TD]
   [TD]29 LÊ ĐÌNH DƯƠNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]69[/TD]
   [TD]BÀ TRAI 194 ĐỐNG ĐA[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]70[/TD]
   [TD]DỌC ĐƯỜNG YÊN BÁY[/TD]
   [TD="colspan: 2"]36, 38, 40 Yên Báy[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]71[/TD]
   [TD="colspan: 4"]PHỞ, MÌ, HOÀNH THÁNH[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]72[/TD]
   [TD]PHỞ MIẾN HÀ NỘI[/TD]
   [TD="colspan: 2"]122 Nguyễn Thị Minh Khai[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]73[/TD]
   [TD]PHỞ HÀ NỘI[/TD]
   [TD="colspan: 2"]56 Quang Trung[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]74[/TD]
   [TD]PHỞ BẮC 63[/TD]
   [TD="colspan: 2"]203 Đống Đa[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]75[/TD]
   [TD]PHỞ SỐ 1 BẮC HẢI[/TD]
   [TD="colspan: 2"]183 Trần Phú[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]76[/TD]
   [TD]PHỞ 75[/TD]
   [TD="colspan: 2"]75 Ngô Gia Tự[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]77[/TD]
   [TD]PHỞ LAN HƯƠNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"]110 Nguyễn Chí Thanh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]78[/TD]
   [TD]MỲ HOÀNH THÁNH[/TD]
   [TD="colspan: 2"]Phạm Hồng Thái Nguyễn Chí Thanh[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]79[/TD]
   [TD]HỦ TIẾU QUỲNH HƯƠNG[/TD]
   [TD="colspan: 2"]14 Yên Báy[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]80[/TD]
   [TD]HỦ TIẾU MỸ THO[/TD]
   [TD="colspan: 2"]14 Thái Phiên[/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]81[/TD]
   [TD="colspan: 4"]CHÁO - TIẾT CANH - THỊT VỊT[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]82[/TD]
   [TD]CHÁO HƯỜNG[/TD]
   [TD]Số 04 Hoàng Diệu[/TD]
   [TD="colspan: 2"] Cháo chả, xương[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]83[/TD]
   [TD]CHÁO LỘC[/TD]
   [TD]04A Trần Bình Trọng[/TD]
   [TD="colspan: 2"] Chả, xương, tim…[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]84[/TD]
   [TD]A. TOÀN[/TD]
   [TD]70 Lê Đình Lý[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]85[/TD]
   [TD]BÀ THẾ[/TD]
   [TD]11 Đống Đa[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]86[/TD]
   [TD]THANH NHÀN[/TD]
   [TD]384 Phan Châu trinh[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]87[/TD]
   [TD]HƯNG THỊNH[/TD]
   [TD]81 Đống Đa[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]88[/TD]
   [TD]NGA[/TD]
   [TD]91 Đống Đa[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]89[/TD]
   [TD]THẦN TÀI[/TD]
   [TD]114 Đống Đa[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]90[/TD]
   [TD]THANH TÂM[/TD]
   [TD]115 Đống Đa[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]91[/TD]
   [TD]CHÁO TRẮNG - CƠM TẤM[/TD]
   [TD]100 Phan Châu Trinh[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]92[/TD]
   [TD]CHÁO TRẮNG LÁ DỨA[/TD]
   [TD]38 Nguyễn Chí Thanh[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]93[/TD]
   [TD]CHÁO TRẮNG VỊT MUỐI[/TD]
   [TD]10 Phan Châu Trinh[/TD]
   [TD="colspan: 2"] Bán vào ban đêm[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]94[/TD]
   [TD="colspan: 4"]QUÁN CHAY[/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]95[/TD]
   [TD]QUÁN BỒ ĐỀ[/TD]
   [TD]588 Ông Ích Khiêm[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]96[/TD]
   [TD]ĐÔNG TÂY[/TD]
   [TD]182 Triệu Nữ Vương[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]97[/TD]
   [TD]QUÁN NHƯ HIỀN[/TD]
   [TD]36 Phan Thanh[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]98[/TD]
   [TD]THÚY[/TD]
   [TD]122 Hoàng Diệu[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]99[/TD]
   [TD]THANH TÂM[/TD]
   [TD]86 Lê Duẫn[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]100[/TD]
   [TD]QUÁN CHAY PHÁP LÂM[/TD]
   [TD]574 Ông Ích Khiêm[/TD]
   [TD="colspan: 2"][/TD]
   [/TR]
   [TR]
   [TD]101[/TD]
   [TD]PHƯỚC THÀNH[/TD]
   [TD]327 Trưng Nữ Vương[/TD]
   [TD][/TD]
   [TD][/TD]
   [/TR]
   [/TABLE]

   Nguồn: Báo Đà Nẵng

    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Danh sách quán ăn ngon, rẻ, nổi tiếng Đà Nẵng"

  Chia sẻ trang này