• Về việc đăng ký thành viên
 • Đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản lập hồ sơ trình USNESCO

  Thảo luận trong 'Tin tức sự kiện'

  1. admin

   admin Thượng đế

   Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa ra Quyết định số 498/BVHTTDL-DSVH về việc đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản lập hồ sơ trình USNESCO.

   [​IMG]

   Bộ VHTT&DL đã nhận được Công văn số 1072/UBND-VX ngày 07/06/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho Bắc Ninh xây dựng hồ sơ Làng tranh dân gian Đông Hồ trình USNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể.


   Hiện nay, Bộ VHTT&DL đang phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình USNESCO giai đoạn 2012-2016. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTT&DL sẽ phối hợp với các địa phương có di sản văn hóa phi vật thể được cho phép xây dựng hồ sơ, để lên kế hoạch nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đệ trình USNESCO.   Trong thời gian này, đề nghị các tỉnh có di sản tiếp tục quan tâm chỉ đạo và đầu tư cho công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản lập hồ sơ trình USNESCO"

  Chia sẻ trang này