• Về việc đăng ký thành viên
 • Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6.4

  Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

  1. hauphong

   hauphong Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   16/12/14
   Bài viết:
   433
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   16
   Giới tính:
   Nam
   hosting gia re   Do đã xuất hiện từ lâu nên LAMP (viết tắt của Linux, Apache, MySQL, và PHP) được dùng rất phổ biến trên thế giới.

   Các bước cài đặt LAMP trên CentOS
   Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một server CentOS mới tinh chưa cài gì cả, ở đây mình dùng CentOS 6.4 64bit. Trước khi thao tác bạn cần phải đổi lại hostname và chỉnh sửa file host.

   1. Cài đặt Apache
   sudo yum install httpd
   Khởi động Apache

   sudo service httpd start
   Test thử bằng cách truy cập vào http://<youraddress> bạn sẽ thấy thông báo “Apache 2 Test Page”

   File cấu hình Apache:

   /etc/httpd/conf/httpd.conf
   2. Cài đặt MySQL
   sudo yum install mysql-server
   sudo service mysqld start
   Tiến hành cài đặt MySQL bằng lệnh

   sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
   Do mới cài đặt nên nếu bị hỏi password bạn nhấn Enter

   Enter current password for root (enter for none):
   OK, successfully used password, moving on...
   Sau đó cần đặt root password bằng cách chọn y

   Tiếp theo bạn sẽ phải trả lời một loạt các câu hỏi, tốt nhất cứ chọn y

   By default, a MySQL installation has an anonymous user, allowing anyone
   to log into MySQL without having to have a user account created for
   them. This is intended only for testing, and to make the installation
   go a bit smoother. You should remove them before moving into a
   production environment.

   Remove anonymous users? [Y/n] y
   ... Success!

   Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
   ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

   Disallow root login remotely? [Y/n] y
   ... Success!

   By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can
   access. This is also intended only for testing, and should be removed
   before moving into a production environment.

   Remove test database and access to it? [Y/n] y
   - Dropping test database...
   ... Success!
   - Removing privileges on test database...
   ... Success!

   Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
   will take effect immediately.

   Reload privilege tables now? [Y/n] y
   ... Success!

   Cleaning up...

   All done! If you've completed all of the above steps, your MySQL
   installation should now be secure.

   Thanks for using MySQL!
   3. Cài đặt PHP
   sudo yum install php php-mysql
   PHP Modules

   PHP có rất nhiều thư viện module khác nhau, bạn có thể xem bằng cách gõ lệnh sau

   yum search php-
   php-bcmath.x86_64 : A module for PHP applications for using the bcmath library
   php-cli.x86_64 : Command-line interface for PHP
   php-common.x86_64 : Common files for PHP
   php-dba.x86_64 : A database abstraction layer module for PHP applications
   php-devel.x86_64 : Files needed for building PHP extensions
   php-embedded.x86_64 : PHP library for embedding in applications
   php-enchant.x86_64 : Human Language and Character Encoding Support
   php-gd.x86_64 : A module for PHP applications for using the gd graphics library
   php-imap.x86_64 : A module for PHP applications that use IMAP
   Để cài module nào dùng lệnh sau

   sudo yum install name of the module
   4. Tự động chạy service khi reboot
   sudo chkconfig httpd on
   sudo chkconfig mysqld on
   Restart Apache

   sudo service httpd restart
   OK vậy là quá trình cài đặt LAMP trên CentOS vậy là xong.
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 6.4"

  Chia sẻ trang này