• Về việc đăng ký thành viên
 • Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOS

  Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

  1. hauphong

   hauphong Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   16/12/14
   Bài viết:
   433
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   16
   Giới tính:
   Nam
   hosting gia re


   Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ webserver nổi tiếng LEMP bao gồm: Linux + Nginx + MariaDB + PHP (PHP-FPM) trên CentOS 7/6.5/6.4/6.3/6.2/6.1/6/5.10.

   – Nginx (đọc là Engine x) là một webserver nhỏ gọn, ít tốn RAM, mạnh mẽ và có hiệu suất hoạt động cao.

   – MariaDB là phiên bản mã nguồn mở của MySQL, hoạt động giống hệt MySQL. Bắt đầu từ CentOS 7 mặc định đã bắt đầu hỗ trợ MariaDB, các bạn nên sử dụng thay cho MySQL ngay từ bây giờ.

   I. Cài đặt Nginx và PHP trên CentOS 7/6.5/5.10
   Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một server CentOS mới tinh chưa cài gì cả. Kiểm tra lại xem hostname và file host đã chính xác chưa trước khi bắt đầu.

   Các thao tác thực hiện bằng dòng lệnh, sử dụng tool ZOC Terminal và nano.

   1. Thêm repo cần thiết
   CentOS 7/6.5/5.10 Remi repository

   Nếu bạn gặp thông báo lỗi File Not Found, có thể phiên bản RPM đã thay đổi. Bạn có thể lấy link phiên bản mới nhất ở trang wiki Fedora EPEL

   CentOS 7/6.5/5.10 Nginx repository

   ## CentOS 7 ##
   rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7.ngx.noarch.rpm

   ## CentOS 6 ##
   rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/6/noarch/RPMS/nginx-release-centos-6-0.el6.ngx.noarch.rpm

   ## CentOS 5 ##
   rpm -Uvh http://nginx.org/packages/centos/5/noarch/RPMS/nginx-release-centos-5-0.el5.ngx.noarch.rpm
   2. Cài đặt Nginx, PHP
   CentOS 7/6.5/5.10

   yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y nginx php-fpm php-common
   3. Cài đặt PHP module
   Một số module PHP thông dụng:

   • OPcache (php-opcache) – The Zend OPcache provides faster PHP execution through opcode caching and optimization.
   • APCu (php-pecl-apc) – APCu userland caching
   • CLI (php-cli) – Command-line interface for PHP
   • PEAR (php-pear) – PHP Extension and Application Repository framework
   • PDO (php-pdo) – A database access abstraction module for PHP applications
   • MySQL (php-mysqlnd) – A module for PHP applications that use MySQL databases
   • PostgreSQL (php-pgsql) – A PostgreSQL database module for PHP
   • MongoDB (php-pecl-mongo) – PHP MongoDB database driver
   • SQLite (php-pecl-sqlite) – Extension for the SQLite Embeddable SQL Database Engine
   • Memcache (php-pecl-memcache) – Extension to work with the Memcached caching daemon
   • Memcached (php-pecl-memcached) – Extension to work with the Memcached caching daemon
   • GD (php-gd) – A module for PHP applications for using the gd graphics library
   • XML (php-xml) – A module for PHP applications which use XML
   • MBString (php-mbstring) – A module for PHP applications which need multi-byte string handling
   • MCrypt (php-mcrypt) – Standard PHP module provides mcrypt library support
   Để cài đặt bạn hãy sử dụng lệnh yum --enablerepo=remi,remi-php56 install ten_module. Ví dụ:

   yum --enablerepo=remi,remi-php56 install -y php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-pecl-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml
   4. Stop httpd (Apache) server, Start Nginx và PHP-FPM
   Stop httpd (Apache)

   ## CentOS 7 ##
   systemctl stop httpd.service

   ## CentOS 6.5/5.10 ##
   service httpd stop
   Start Nginx

   ## CentOS 7 ##
   systemctl start nginx.service

   ## CentOS 6.5/5.10 ##
   service nginx start
   Start PHP-FPM

   ## CentOS 7 ##
   systemctl start php-fpm.service

   ## CentOS 6.5/5.10 ##
   service php-fpm start
   5. Tự động khởi động Nginx, PHP-FPM và tắt httpd
   Tắt httpd (Apache) khi boot

   ## CentOS 7 ##
   systemctl disable httpd.service

   ## CentOS 6.5/5.10 ##
   chkconfig httpd off
   Autostart Nginx

   ## CentOS 7 ##
   systemctl enable nginx.service

   ## CentOS 6.5/5.10 ##
   chkconfig --add nginx
   chkconfig --levels 235 nginx on
   Autostart PHP-FPM

   ## CentOS 7 ##
   systemctl enable php-fpm.service

   ## CentOS 6.5/5.10 ##
   chkconfig --add php-fpm
   chkconfig --levels 235 php-fpm on
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOS"

  Chia sẻ trang này