• Về việc đăng ký thành viên
 • Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOSHướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx,

  Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

  1. hauphong

   hauphong Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   16/12/14
   Bài viết:
   433
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   16
   Giới tính:
   Nam
   vps gia re

   7. Test cấu hình Nginx và PHP-FPM

   nano /usr/share/nginx/html/info.php
   Thêm đoạn sau vào

   <?php
   phpinfo();
   ?>
   Test thử bằng link: http://<ip-address>/info.php. Nếu bạn thấy thông tin về PHP hiện ra thì đã cài đặt thành công.

   Lưu ý: bản CentOS 7 có thể bị block port 80, nếu bạn truy cập thẳng vào IP mà báo lỗi không kết nối được thì hãy open port http:

   service iptables start
   iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
   service iptables save
   service iptables restart
   II. Cài đặt MariaDB trên CentOS 7/6.5/5.10
   1. Thêm MariaDB repo
   Lưu ý: Không cần thực hiện trên CentOS 7. Phiên bản MariaDB trên CentOS 7 hiện nay là 5.5.37

   ## CentOS 6/5 MariaDB 5.5 ##
   wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/5

   ## CentOS 6/5 MariaDB 10.0 ##
   wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/10
   2. Cài đặt hoặc update MariaDB
   ## CentOS 7 ##
   yum install -y mariadb mariadb-server

   ## CentOS 6.5/5.10 ##
   yum install -y MariaDB MariaDB-server
   3. Khởi động MariaDB và tự động chạy khi boot
   ## CentOS 7 ##
   systemctl start mariadb.service
   systemctl enable mariadb.service

   ## CentOS 6.5/5.10 ##
   service mysql start
   chkconfig --levels 235 mysql on
   4. Cấu hình MariaDB
   • Set (Change) root password
   • Remove anonymous users
   • Disallow root login remotely
   • Remove test database and access to it
   • Reload privilege tables
   – Bắt đầu cài đặt

   /usr/bin/mysql_secure_installation
   Ngay bước đầu tiên bạn sẽ bị hỏi root password, do mới cài đặt nên tất nhiên chưa có password, nhấn Enter để tiếp tục.

   – Output tương tự như sau:

   NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
   SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

   In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
   password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
   you haven't set the root password yet, the password will be blank,
   so you should just press enter here.

   Enter current password for root (enter for none):
   OK, successfully used password, moving on...

   Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
   root user without the proper authorisation.

   Set root password? [Y/n] y
   New password:
   Re-enter new password:
   Password updated successfully!
   Reloading privilege tables..
   ... Success!


   By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
   to log into MariaDB without having to have a user account created for
   them. This is intended only for testing, and to make the installation
   go a bit smoother. You should remove them before moving into a
   production environment.

   Remove anonymous users? [Y/n] y
   ... Success!

   Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
   ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

   Disallow root login remotely? [Y/n] y
   ... Success!

   By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
   access. This is also intended only for testing, and should be removed
   before moving into a production environment.

   Remove test database and access to it? [Y/n] y
   - Dropping test database...
   ... Success!
   - Removing privileges on test database...
   ... Success!

   Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
   will take effect immediately.

   Reload privilege tables now? [Y/n] y
   ... Success!

   Cleaning up...

   All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
   installation should now be secure.

   Thanks for using MariaDB!
   Xem thêm các thao tác trên database
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) trên CentOSHướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx,"

  Chia sẻ trang này