• Về việc đăng ký thành viên
 • Hướng dẫn cài đặt Memcached đầy đủ trên CentOS 6

  Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

  1. hauphong

   hauphong Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   16/12/14
   Bài viết:
   433
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   16
   Giới tính:
   Nam
   vps gia re

   Memcached
   là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ liệu bạn hay sử dụng vào bộ nhớ RAM. Do tốc độ đọc ghi của bộ nhớ bao giờ cũng cao hơn so với lưu trữ file nên việc sử dụng memcached giúp cho hệ thống của bạn tăng tốc lên một cách đáng kể.

   Mô hình hoạt động của Memcached:

   [​IMG]
   Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Memcached trên CentOS 6 64bit. Giả sử các bạn đã cài đặt xong HocVPS Script và server/VPS đã sẵn sàng hoạt động.

   Cài đặt Memcached trên CentOS 6
   Cài đặt Remi repository (có thể không cần nếu bạn đã cài đặt HocVPS Script)

   rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
   rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm
   Cài đặt Memcached package

   yum install memcached
   Bạn cần lưu ý là có 2 memcache package tồn tại là memcache và memcached (có thêm chữ d ở cuối) cũng như có 2 phiên bản PHP Extention Module tương ứng là php-pecl-memcache và php-pecl-memcached. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản thứ 2 (có chữ d) vì nó ổn định và hỗ trợ nhiều chức năng hơn.

   Cấu hình Memcached
   Thông số quan trọng nhất bạn cần lưu ý đó là CACHESIZE, đơn vị tính là MB. Ví dụ như bên dưới mình sử dụng 512MB để cache (mặc định 64MB)

   nano /etc/sysconfig/memcached

   PORT="11211"
   USER="memcached"
   MAXCONN="1024"
   CACHESIZE="512"
   OPTIONS=""
   Khởi động Memcached

   chkconfig memcached on
   service memcached start
   Kiểm tra xem Memcached có hoạt động hay không

   memcached-tool 127.0.0.1:11211 stats

   #127.0.0.1:11211 Field Value
   accepting_conns 1
   auth_cmds 0
   auth_errors 0
   bytes 0
   bytes_read 14
   bytes_written 768
   cas_badval 0
   cas_hits 0
   cas_misses 0
   cmd_flush 0
   cmd_get 0
   cmd_set 0
   conn_yields 0
   connection_structures 11
   curr_connections 10
   curr_items 0
   decr_hits 0
   decr_misses 0
   delete_hits 0
   delete_misses 0
   evictions 0
   get_hits 0
   get_misses 0
   incr_hits 0
   incr_misses 0
   limit_maxbytes 536870912
   listen_disabled_num 0
   pid 1232
   pointer_size 64
   rusage_system 0.000999
   rusage_user 0.000000
   threads 4
   time 1402941264
   total_connections 12
   total_items 0
   uptime 114
   version 1.4.4
   Chú ý thông số uptime phía cuối, như vậy là memcached đã sẵn sàng hoạt động rồi.

   Ngoài ra các bạn có thể sử dụng memcache.php stats để xem ngay trên trình duyệt.

   Mở cổng Memcached (11211) trên Iptables Firewall
   Sử dụng lệnh sau

   iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 11211 -j ACCEPT
   Khởi động lại Iptables Firewall

   service iptables restart
   Cài đặt Memcached PHP Module trên CentOS 6
   Để Memcached có thể hoạt động được với PHP, chúng ta cần cài đặt thêm PHP module.

   yum --enablerepo=remi,remi-php55 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache
   Cuối cùng khởi động PHP và web server

   service php-fpm restart
   service nginx restart
   Cài đặt Memcached làm việc với WordPress
   Để Memcached có thể hoạt động với WordPress bạn cần sử dụng plugin cache W3 Total Cache.

   [​IMG]
   Trong phần cài đặt plugin, hãy chọn page cache method là Memcached cho các module Page Cache, Database Cache và Object Cache là xong.

   Giờ thì hãy tận hưởng tốc độ vù vù mà Memcache đem lại nhé.

   Chúc các bạn thành công!
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Hướng dẫn cài đặt Memcached đầy đủ trên CentOS 6"

  Chia sẻ trang này