• Về việc đăng ký thành viên
 • Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu 13.04

  Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

  1. hauphong

   hauphong Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   16/12/14
   Bài viết:
   433
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   16
   Giới tính:
   Nam
   ten mien gia re . Để quản lý VPS thì cách hiệu quả nhất là sử dụng thông qua các dòng lệnh Linux. Tuy nhiên, có nhiều bạn lại quen thuộc với giao diện GUI hoặc muốn chạy các ứng dụng desktop trên Ubuntu nên hôm nay mình xin viết bài hướng dẫn mọi người cách thức cài đặt VNC Server trên Ubuntu 13.04.

   Nếu bạn muốn sử dụng VPS để chạy các ứng dụng Windows thì có thể tham khảo bài viếtHướng dẫn cài đặt Windows VPS với Ramnode mình đã viết trước đó.

   Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ tiến hành cài đặt TightVNC Server trên Ubuntu Server để có thể remote đến VPS được.

   Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một VPS cài đặt sẵn Ubuntu, mình dùng phiên bản Ubuntu 13.04.

   Cập nhật Ubuntu
   apt-get update; apt-get dist-upgrade -y --force-yes
   Cài đặt GUI trên Ubuntu Server
   Tiếp theo mình sẽ tiến hành cài đặt xubuntu-desktop với xfce4, kèm theo trình duyệt firefox luôn

   apt-get install xubuntu-desktop xfce4 firefox nano -y --force-yes
   Trong quá trình cài đặt bạn sẽ được hỏi cấu hình bàn phím, hãy chọn English US nhé.

   Cài đặt và cấu hình VNC Server trên Ubuntu
   Cài đặt VNC Server

   apt-get install vnc4server -y --force-yes
   Cấu hình VNC Server để hoạt động với Ubuntu

   Bạn có thể remote đến Ubuntu server bằng tài khoản nào cũng được, nhưng để đảm bảo bảo mật mình sẽ tạo riêng 1 tài khoản vncuser chuyên để remote.

   adduser vncuser
   Chọn password đăng nhập. Những thông tin tiếp theo bạn có thể nhấn Enter để mặc định.

   Enter new UNIX password:
   Retype new UNIX password:
   passwd: password updated successfully
   Changing the user information for vncuser
   Enter the new value, or press ENTER for the default
   Full Name []:
   Room Number []:
   Work Phone []:
   Home Phone []:
   Other []:
   Is the information correct? [Y/n] y
   Để thay đổi pass user bạn chọn

   passwd vncuser
   Giờ hãy chuyển qua tài khoản vnc để cài đặt file xstartup để khởi động xfce4 mỗi khi kết nối VNC.

   su - vncuser
   Khởi động VNC server với tài khoản này để tiến hành cài đặt

   vncserver
   Tiếp theo VNC sẽ hỏi bạn password để kết nối remote cho tài khoản này, bạn hãy nhận vào password mong muốn.

   vncuser@chiasecoupon:~$ vncserver
   You will require a password to access your desktops.
   Password:
   Verify:
   xauth: file /home/vncuser/.Xauthority does not exist

   New 'chiasecoupon:1 (vncuser)' desktop is chiasecoupon:1

   Creating default startup script /home/vncuser/.vnc/xstartup
   Starting applications specified in /home/vncuser/.vnc/xstartup
   Log file is /home/vncuser/.vnc/chiasecoupon:1.log
   Sau khi VNC Server đã khởi động, chúng ta cần tắt nó đi để chỉnh sửa xstartup file để đảm bảo luôn khởi động xfce4 thay vì gnome.

   Kill VNC Server session

   vncserver -kill :1
   Chỉnh sửa xstartup file

   cd ~
   > .vnc/xstartup
   nano .vnc/xstartup
   (có thể bạn cần cài đặt nano trước)

   Điền nội dung bên dưới:

   #!/bin/sh
   unset SESSION_MANAGER
   unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
   startxfce4 &
   [ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
   [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
   xsetroot -solid grey
   vncconfig -iconic &
   Lưu lại và tiến hành tạo VNC Server statup script

   su -
   nano /etc/init.d/vncserver
   Với nội dung

   #!/bin/bash
   unset VNCSERVERARGS
   VNCSERVERS=""
   [ -f /etc/vncserver/vncservers.conf ] && . /etc/vncserver/vncservers.conf
   prog=$"VNC server"
   start() {
   . /lib/lsb/init-functions
   REQ_USER=$2
   echo -n $"Starting $prog: "
   ulimit -S -c 0 >/dev/null 2>&1
   RETVAL=0
   for display in ${VNCSERVERS}
   do
   export USER="${display##*:}"
   if test -z "${REQ_USER}" -o "${REQ_USER}" == ${USER} ; then
   echo -n "${display} "
   unset BASH_ENV ENV
   DISP="${display%%:*}"
   export VNCUSERARGS="${VNCSERVERARGS[${DISP}]}"
   su ${USER} -c "cd ~${USER} && [ -f .vnc/passwd ] && vncserver :${DISP} ${VNCUSERARGS}"
   fi
   done
   }
   stop() {
   . /lib/lsb/init-functions
   REQ_USER=$2
   echo -n $"Shutting down VNCServer: "
   for display in ${VNCSERVERS}
   do
   export USER="${display##*:}"
   if test -z "${REQ_USER}" -o "${REQ_USER}" == ${USER} ; then
   echo -n "${display} "
   unset BASH_ENV ENV
   export USER="${display##*:}"
   su ${USER} -c "vncserver -kill :${display%%:*}" >/dev/null 2>&1
   fi
   done
   echo -e "n"
   echo "VNCServer Stopped"
   }
   case "$1" in
   start)
   start $@
   ;;
   stop)
   stop $@
   ;;
   restart|reload)
   stop $@
   sleep 3
   start $@
   ;;
   condrestart)
   if [ -f /var/lock/subsys/vncserver ]; then
   stop $@
   sleep 3
   start $@
   fi
   ;;
   status)
   status Xvnc
   ;;
   *)
   echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
   exit 1
   esac
   Chmod vncserver script

   chmod +x /etc/init.d/vncserver
   Giờ mình sẽ tạo file cấu hình VNC Server trong thư mục /etc/

   mkdir -p /etc/vncserver
   nano /etc/vncserver/vncservers.conf
   Copy đoạn sau vào, dòng đầu tiên là VNC port và VNC user, nếu bạn muốn add thêm user thì điền thêm ở dòng này. Dòng tiếp theo là kích thước màn hình khi connect VNC.

   VNCSERVERS="1:vncuser"
   VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x768"
   Cuối cùng đảm bảo VNC Server luôn khởi động cùng Ubuntu

   update-rc.d vncserver defaults 99
   Khởi động lại Ubuntu Server

   reboot
   Kết nối VNC Server
   Bạn cài đặt TightVNC for Windows rồi tiến hành kết nối tới server với địa chỉ IP và port là 1 như mình cài đặt bước trước. Tiếp theo cần nhập password.

   [​IMG]

   Nếu mọi việc thành công, lần đầu kết nối bạn sẽ được hỏi như hình dưới, hãy chọn “Use default config”

   [​IMG]

   Giờ server đã sẵn sàng để bạn sử dụng rồi đó.

   [​IMG]

   Chúc bạn thành công!
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu 13.04"

  Chia sẻ trang này