hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu 13.04

Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

 1. hauphong

  hauphong Staffs

  Tham gia ngày:
  16/12/14
  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  vps gia re


  Để quản lý VPS thì cách hiệu quả nhất là sử dụng thông qua các dòng lệnh Linux. Tuy nhiên, có nhiều bạn lại quen thuộc với giao diện GUI hoặc muốn chạy các ứng dụng desktop trên Ubuntu nên hôm nay mình xin viết bài hướng dẫn mọi người cách thức cài đặt VNC Server trên Ubuntu 13.04.

  Nếu bạn muốn sử dụng VPS để chạy các ứng dụng Windows thì có thể tham khảo bài viếtHướng dẫn cài đặt Windows VPS với Ramnode mình đã viết trước đó.

  Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ tiến hành cài đặt TightVNC Server trên Ubuntu Server để có thể remote đến VPS được.

  Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một VPS cài đặt sẵn Ubuntu, mình dùng phiên bản Ubuntu 13.04.

  Cập nhật Ubuntu
  apt-get update; apt-get dist-upgrade -y --force-yes
  Cài đặt GUI trên Ubuntu Server
  Tiếp theo mình sẽ tiến hành cài đặt xubuntu-desktop với xfce4, kèm theo trình duyệt firefox luôn

  apt-get install xubuntu-desktop xfce4 firefox nano -y --force-yes
  Trong quá trình cài đặt bạn sẽ được hỏi cấu hình bàn phím, hãy chọn English US nhé.

  Cài đặt và cấu hình VNC Server trên Ubuntu
  Cài đặt VNC Server

  apt-get install vnc4server -y --force-yes
  Cấu hình VNC Server để hoạt động với Ubuntu

  Bạn có thể remote đến Ubuntu server bằng tài khoản nào cũng được, nhưng để đảm bảo bảo mật mình sẽ tạo riêng 1 tài khoản vncuser chuyên để remote.

  adduser vncuser
  Chọn password đăng nhập. Những thông tin tiếp theo bạn có thể nhấn Enter để mặc định.

  Enter new UNIX password:
  Retype new UNIX password:
  passwd: password updated successfully
  Changing the user information for vncuser
  Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
  Is the information correct? [Y/n] y
  Để thay đổi pass user bạn chọn

  passwd vncuser
  Giờ hãy chuyển qua tài khoản vnc để cài đặt file xstartup để khởi động xfce4 mỗi khi kết nối VNC.

  su - vncuser
  Khởi động VNC server với tài khoản này để tiến hành cài đặt

  vncserver
  Tiếp theo VNC sẽ hỏi bạn password để kết nối remote cho tài khoản này, bạn hãy nhận vào password mong muốn.

  vncuser@chiasecoupon:~$ vncserver
  You will require a password to access your desktops.
  Password:
  Verify:
  xauth: file /home/vncuser/.Xauthority does not exist

  New 'chiasecoupon:1 (vncuser)' desktop is chiasecoupon:1

  Creating default startup script /home/vncuser/.vnc/xstartup
  Starting applications specified in /home/vncuser/.vnc/xstartup
  Log file is /home/vncuser/.vnc/chiasecoupon:1.log
  Sau khi VNC Server đã khởi động, chúng ta cần tắt nó đi để chỉnh sửa xstartup file để đảm bảo luôn khởi động xfce4 thay vì gnome.

  Kill VNC Server session

  vncserver -kill :1
  Chỉnh sửa xstartup file

  cd ~
  > .vnc/xstartup
  nano .vnc/xstartup
  (có thể bạn cần cài đặt nano trước)

  Điền nội dung bên dưới:

  #!/bin/sh
  unset SESSION_MANAGER
  unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
  startxfce4 &
  [ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
  [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
  xsetroot -solid grey
  vncconfig -iconic &
  Lưu lại và tiến hành tạo VNC Server statup script

  su -
  nano /etc/init.d/vncserver
  Với nội dung

  #!/bin/bash
  unset VNCSERVERARGS
  VNCSERVERS=""
  [ -f /etc/vncserver/vncservers.conf ] && . /etc/vncserver/vncservers.conf
  prog=$"VNC server"
  start() {
  . /lib/lsb/init-functions
  REQ_USER=$2
  echo -n $"Starting $prog: "
  ulimit -S -c 0 >/dev/null 2>&1
  RETVAL=0
  for display in ${VNCSERVERS}
  do
  export USER="${display##*:}"
  if test -z "${REQ_USER}" -o "${REQ_USER}" == ${USER} ; then
  echo -n "${display} "
  unset BASH_ENV ENV
  DISP="${display%%:*}"
  export VNCUSERARGS="${VNCSERVERARGS[${DISP}]}"
  su ${USER} -c "cd ~${USER} && [ -f .vnc/passwd ] && vncserver :${DISP} ${VNCUSERARGS}"
  fi
  done
  }
  stop() {
  . /lib/lsb/init-functions
  REQ_USER=$2
  echo -n $"Shutting down VNCServer: "
  for display in ${VNCSERVERS}
  do
  export USER="${display##*:}"
  if test -z "${REQ_USER}" -o "${REQ_USER}" == ${USER} ; then
  echo -n "${display} "
  unset BASH_ENV ENV
  export USER="${display##*:}"
  su ${USER} -c "vncserver -kill :${display%%:*}" >/dev/null 2>&1
  fi
  done
  echo -e "n"
  echo "VNCServer Stopped"
  }
  case "$1" in
  start)
  start $@
  ;;
  stop)
  stop $@
  ;;
  restart|reload)
  stop $@
  sleep 3
  start $@
  ;;
  condrestart)
  if [ -f /var/lock/subsys/vncserver ]; then
  stop $@
  sleep 3
  start $@
  fi
  ;;
  status)
  status Xvnc
  ;;
  *)
  echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
  exit 1
  esac
  Chmod vncserver script

  chmod +x /etc/init.d/vncserver
  Giờ mình sẽ tạo file cấu hình VNC Server trong thư mục /etc/

  mkdir -p /etc/vncserver
  nano /etc/vncserver/vncservers.conf
  Copy đoạn sau vào, dòng đầu tiên là VNC port và VNC user, nếu bạn muốn add thêm user thì điền thêm ở dòng này. Dòng tiếp theo là kích thước màn hình khi connect VNC.

  VNCSERVERS="1:vncuser"
  VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x768"
  Cuối cùng đảm bảo VNC Server luôn khởi động cùng Ubuntu

  update-rc.d vncserver defaults 99
  Khởi động lại Ubuntu Server

  reboot
  Kết nối VNC Server
  Bạn cài đặt TightVNC for Windows rồi tiến hành kết nối tới server với địa chỉ IP và port là 1 như mình cài đặt bước trước. Tiếp theo cần nhập password.

  [​IMG]

  Nếu mọi việc thành công, lần đầu kết nối bạn sẽ được hỏi như hình dưới, hãy chọn “Use default config”

  [​IMG]

  Giờ server đã sẵn sàng để bạn sử dụng rồi đó.

  [​IMG]

  Chúc bạn thành công!
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu 13.04