• Về việc đăng ký thành viên
 • Hướng dẫn chèn bảng trong bài viết

  Thảo luận trong 'Trợ giúp'

  1. admin

   admin Thượng đế

   Để chèn bảng biểu ta kích vào biểu tượng trong màn hình soạn thảo. Có hai kiểu bảng, một là có Tiêu đề, hai là không có tiêu đề.

   1. Kiểu có Tiêu đề

   Mã:
   [FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=red][ TABLE[/COLOR]="head"]Cột tiêu đề 1|Cột tiêu đề 2|Cột tiêu đề 3[/SIZE]
   [SIZE=4] [/SIZE][SIZE=2]Cột 1 hàng 1|Cột 2 hàng 1|Cột 3 hàng 1
    Cột 1 hàng 2|Cột 2 hàng 3|Cột 3 hàng 3[/TABLE]
    [/SIZE][/FONT]


   Kết quả:

   [TABLE="head"]Cột tiêu đề 1|Cột tiêu đề 2|Cột tiêu đề 3
   Cột 1 hàng 1|Cột 2 hàng 1|Cột 3 hàng 1
   Cột 1 hàng 2|Cột 2 hàng 3|Cột 3 hàng 3[/TABLE]

   2. Kiểu không có tiêu đề

   Mã:
   [FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=red][ TABLE][/COLOR]Cột 1 hàng 1|Cột 2 hàng 1|Cột 3 hàng 1[/SIZE]
   [SIZE=4] [/SIZE][SIZE=2]Cột 1 hàng 2|Cột 2 hàng 3|Cột 3 hàng 3
    Cột 1 hàng 3|Cột 2 hàng 3|Cột 3 hàng 3[/TABLE]
    [/SIZE][/FONT]


   Kết quả:

   [TABLE]Cột 1 hàng 1|Cột 2 hàng 1|Cột 3 hàng 1
   Cột 1 hàng 2|Cột 2 hàng 3|Cột 3 hàng 3
   Cột 1 hàng 3|Cột 2 hàng 3|Cột 3 hàng 3[/TABLE]

   Lưu ý:
   Hàng cuối cùng phải cùng hàng với

   Mã:
   [/table]
   Và hàng đâu tiên phải cùng với

   Mã:
   [table]
   Chúc cả nhà vui vẻ

   Admin Diễn Đàn!
   Nguồn: sinhvienit.net

    
   Last edited by a moderator: 16/2/14
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Hướng dẫn chèn bảng trong bài viết"

  Chia sẻ trang này