• Về việc đăng ký thành viên
 • IT Toolset - Quản lý Data-center/ Server room

  Thảo luận trong 'Tổ chức sự kiện'

  1. drit

   drit Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   27/3/14
   Bài viết:
   51
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   6
   Giới tính:
   Nam
   [​IMG]
   Quản lý Data-center/ Server room


   GIỚI THIỆU
   Data-center là một hệ thống trung tâm tích hợp hệ thống chuyên dụng về phần cứng và các chương trình phần mềm, nơi cung cấp các dịch vụ lưu trữ dữ liệu và các ứng dụng đảm bảo tính an toàn trong việc trao đổi thông tin, nơi hợp nhất dữ liệu của người sử dụng để giảm thiểu chi phí quản lý về công nghệ thông tin của doanh nghiệp.
   Data-center còn là nơi chứa tất cả dữ liệu của doanh nghiệp, của các tổ chức, ngành nhằm hỗ trợ việc xử lý thông tin và ra các quyết định. Nhu cầu lưu trữ dữ liệu không chỉ lưu trữ được dài hạn, số lượng lớn mà còn phải tránh được các hiểm họa từ thiên nhiên (bão, lũ, động đất…) và từ con người (đánh cắp số liệu, thay đổi số liệu…). Vì vậy quy trình quản lý hạ tầng Data-center rất quan trọng bao gồm các tiêu chuẩn như: Kiểm tra giám sát hàng ngày, kế hoạch bảo trì định kỳ, các thủ tục và chính sách bảo mật nhằm đảm bảo hoạt động liên tục,...

   TEMPLATE TOOLKITS QUẢN LÝ DATA-CENTER/ SERVER ROOM
   ITD_DC01_Huong dan ha tang ky thuat Data-center.pdf
   ITD_DC02_Yeu cau thiet ke cho phong Server room.pdf
   ITD_DC03_Yeu cau ky thuat nguon dien cho phong Server room.pdf
   ITD_DC04_Yeu cau he thong phong chay cho Server room.pdf
   ITD_DC05_Yeu cau he thong Cab mang cho Server room.pdf
   ITD_DC06_Yeu cau he thong dieu hoa cho phong Server room.pdf
   ITD_DC07_Checklist_Ke hoach nang cap he thong Data-center.doc
   ITD_DC08_Checklist_Kiem tra kien truc he thong Data-center.doc
   ITD_DC09_Danh sach cac hoat dong bao tri UPS.doc
   ITD_DC10_Form_Ke hoach bao tri he thong Data-center.xls
   ITD_DC11_Form_Lich phan cong kiem tra Data-center dinh ky.xls
   ITD_DC12_Form_Lich phan cong kiem tra he thong Data-center.xls
   ITD_DC13_Form_Thong tin tai san Data-center.xls
   ITD_DC14_Cac cau hoi danh gia cai tien Data-center.doc
   ITD_DC15_Cac thu tuc bao mat Data-center mau.doc
   ITD_DC16_Chi phi tai san Data-center.xls
   ITD_DC17_Cong cu danh gia nguon dien Data-center.xls
   ITD_DC18_Cong cu tinh toan lap ke hoach phan bo Database.xls
   ITD_DC19_Danh gia tieu chuan quan ly Data-center.xls
   ITD_DC20_Danh sach kiem tra bao mat vat ly Data-center.doc
   ITD_DC21_Khao sat cac site Data-center.doc
   ITD_DC22_Cong cu danh gia cac trang thiet bi ho tro trung tam Data-center .xls
   ITD_DC23_Bang cau hoi khao sat he thong Data-center.xls
   ITD_DC24_Ban ke hoach quan ly rui ro Data-center.doc
   ITD_DC25_Huong dan danh gia toan dien Data-center.doc
   ITD_DC26_Huong dan thu tuc van hanh he thong Data-center.doc
   ITD_DC27_Kiem tra hoat dong Data-center.doc
   ITD_DC28_Kiem tra moi truong Server cua Data-center.xls
   ITD_DC29_Kien truc he thong Data-center.doc
   ITD_DC30_Ma tran chon lua DR site.xls
   ITD_DC31_Mau danh gia an ninh cho Data-center.doc
   ITD_DC32_So sanh cac tieu chuan Data-center.xls
   ITD_DC33_Thu tuc va chinh sach bao mat Data-center.doc
   ITD_DC34_Chinh sach su dung nguon dien Data-center.doc

   LIÊN HỆ
   INFOCHIEF ACADEMY
   30 Đặng Văn Ngữ
   P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
   Tel. no. (08) 22 467 086 /
   (08) 22 194 047
   Email: info@infochief.com.vn
   Website:ittoolset.com
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "IT Toolset - Quản lý Data-center/ Server room"

  Chia sẻ trang này