• Về việc đăng ký thành viên
 • IT ToolSet - Quản lý Helpdesk (IT Helpdesk)

  Thảo luận trong 'Tổ chức sự kiện'

  1. drit

   drit Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   27/3/14
   Bài viết:
   51
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   6
   Giới tính:
   Nam
   [​IMG]
   Quản lý Helpdesk (IT Helpdesk)


   Giới thiệu
   IT trong doanh nghiệp là tổ chức cung cấp và hỗ trợ dịch vụ IT, bộ phận Helpdesk là điểm kết nối duy nhất từ phía người dùng (Users) với bộ phận CNTT, để đánh giá, đo lường một trong những thành công hoạt động của bộ phận IT là sự thoả mãn, hài lòng của người sử dụng các dịch vụ CNTT. Chúng tôi xây dựng ra các công cụ Helpdesk mục tiêu hỗ trợ bộ phận IT xây dựng quy trình một cách tốt nhất; hiểu được mong đợi của khách hàng, tăng cường về chất lượng dịch vụ, cung cách phục vụ. ,...

   Tên file công cụ Template toolkits Quản lý IT Helpdesk (IT Helpdesk)
   ITD-HD01_Form_Phieu yeu cau ho tro IT Helpdesk User.doc
   ITD-HD02_Form_Phieu yeu cau cai dat phan cung_phan mem_yeu cau khac cua User.xls
   ITD-HD03_Form_Phieu yeu cau cai dat phan mem cho User.doc
   ITD-HD04_Form_Phieu yeu cau cap phat tai khoan Email.doc
   ITD-HD05_Form_Phieu yeu cau chuan bi dich vu IT cho nhan vien moi.doc
   ITD-HD06_Form_Phieu yeu cau su dung cac dich vu IT danh cho User.doc
   ITD-HD07_Form_Phieu yeu cau duoc gui Email ra ben ngoai.doc
   ITD-HD08_Form_Phieu yeu cau duoc truy cap Internet.doc
   ITD-HD09_Form_Phieu yeu cau duoc truy cap tu xa qua VPN.doc
   ITD-HD10_Form_Phieu yeu cau lap trinh.xls
   ITD-HD11_Form_Phieu yeu cau phan quyen truy cap file hay thu muc.xls
   ITD-HD12_Form_Phieu yeu cau Reset lai mat khau.doc
   ITD-HD13_Form_Phieu yeu cau cung cap dia chi IP.doc
   ITD-HD14_Form_Phieu yeu cau su dung dich vu telephone STD-ISD.doc
   ITD-HD15_Form_Phieu yeu cau tang them Quota cho hop mail.doc
   ITD-HD16_Huong dan ve thuc hien mot yeu cau dich vu IT.doc
   ITD-HD17_Quy trinh quan ly yeu cau dich vu IT.doc
   ITD-HD18_Quy trinh yeu cau dich vu lap trinh phan mem.doc
   ITD-HD19_Tap hop cac mo hinh yeu cau ho tro.doc
   ITD-HD20_Flowchart Yeu cau ho tro chung.doc
   ITD-HD21_Flowchart Yeu cau truy cap dich vu.doc
   ITD-HD22_Flowchart Yeu cau thay doi quyen.doc
   ITD-HD23_Flowchart Yeu cau mua sam.doc
   ITD-HD24_Flowchart Yeu cau ho tro.doc
   ITD-HD25_Checklist_Quan ly Helpdesk.xls
   ITD-HD26_Form_Thu chao bo phan IT gui cho new User va nhung cau hoi thuong gap.doc
   ITD-HD27_Checklist_Quyet Virus_Spyware.doc
   ITD-HD28_Checklist_Kiem tra phan mem cai dat_dinh kem voi yeu cau cai phan mem.doc
   ITD-HD29_Checklist_Kiem tra E-mail truoc khi gui di cua IT Helpdesk cho user .doc
   ITD-HD30_Checklist_Khi co nguoi dung moi vao cong ty.doc
   ITD-HD31_Checklist_Danh sach kiem tra hoat dong IT Helpdesk.xls
   ITD-HD32_Checklist_Cac loai phan mem can su dung.doc
   ITD-HD33_Guidance_Card huong dan Users.doc
   ITD-HD35_Guidance_Huong dan cai dat chuan IT.xls
   ITD-HD36_Form_Bien ban thu hoi cac tai khoan User khi nhan vien nghi viec.doc
   ITD-HD37_Guidance_Huong dan IT cho nguoi dung moi.doc
   ITD-HD38_Flowchart_Bao cao thong ke trang thai helpdesk.vsd
   ITD-HD39_Form_Danh gia cong viec cua nhan vien duoc dao tao.doc
   ITD-HD40_Score_Kiem tra va do luong chat luong hoat dong cua dich vu IT.xls
   ITD-HD41_Sample_Quy dinh muc uu tien xu ly cac su co.doc
   ITD-HD42_Form_Theo doi chat luong lap trinh.xls
   ITD-HD43_Form_Quan ly ho so yeu cau lap trinh.xls
   ITD-HD44_Form_Danh sach nguoi dung chinh (virtual IT ) co the ho tro IT.doc
   ITD-HD45_Flowchart_Quy trinh hoat dong ho tro nguoi dung.xls
   ITD-HD46_Form_Danh gia ky nang su dung phan mem cua Users.doc
   ITD-HD47_Form_Danh gia ky nang su dung may tinh cua nhan vien moi.doc
   ITD-HD48_Sample_Khao sat su thoa man khach hang noi bo.xls
   ITD_HD49_Checklist_Cac buoc cai dat may in Server.doc
   ITD_HD50_Form_Thong tin theo doi ton kho muc in du phong.xls
   ITD_HD51_Form_Khao sat user ve chat luong may in.doc
   ITD_HD52_Form_Khao sat user ve tinh trang hoat dong may in.xls

   Liên hệ
   INFOCHIEF ACADEMY
   30 Đặng Văn Ngữ,P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
   Tel. no. (08) 22 467 086 /(08) 22 194 047
   Email: info@infochief.com.vn
   Website: ittoolset.com
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "IT ToolSet - Quản lý Helpdesk (IT Helpdesk)"

  Chia sẻ trang này