hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


Kích thước các loại giường

Thảo luận trong 'Thảo luận nghề nghiệp'

 1. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Các bạn thân mến, cùng 1 cách gọi nhưng ở mỗi vùng miền thì kích thước sẽ chênh lệch nhau 1 chút.
  Sau đây là kinh nghiệm của bản thân mình để làm cho các bạn dễ nhớ, dễ hiểu nhất:

  Single 1,2m x 1,8m

  Extra bed cũng vậy bằng single bed (thực ra thì có ngắn hơn khoảng 10 cm)

  Queen size: 1,6m x 1,8m

  King size: 1,8m x 2,0m

  Super King size: 2,0m x 2,2m (nhiều người cũng gọi loại này là King luôn)

  Các bạn tham khảo phần dưới đây để có thêm kiến thức và không bị bắt bẻ là nắm không chắc nhé, ai mà chê bai hãy mang bảng này ra mà đọc :))

  UK Bed Linen Sizes (width x length)
  [TABLE="width: 620"]
  [TR]
  [TD="width: 108, bgcolor: #E4DBCF, align: center"]Denomination[/TD]
  [TD="width: 107, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Fitted Sheet[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Flat Sheet[/TD]
  [TD="width: 95, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Duvet/Quilt Cover[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Silk Filled Duvet[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Mattress[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 108, bgcolor: #EFEAE2, align: center"]UK Single[/TD]
  [TD="width: 107, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]90 x 190 x 35 cm[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]180 x 260 cm[/TD]
  [TD="width: 95, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]135 x 200 cm[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]135 x 200 cm[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]90 x 190 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 108, bgcolor: #EFEAE2, align: center"]UK Double[/TD]
  [TD="width: 107, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]140 x 190 x 35 cm[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]220 x 260 cm[/TD]
  [TD="width: 95, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]200 x 200 cm[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]200 x 200 cm[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]135 x 190 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 108, bgcolor: #EFEAE2, align: center"]UK King Size[/TD]
  [TD="width: 107, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]150 x 200 x 35 cm[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]265 x 275 cm[/TD]
  [TD="width: 95, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]225 x 220 cm[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]225 x 220 cm[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]150 x 200 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 108, bgcolor: #EFEAE2, align: center"]UK Super King Size[/TD]
  [TD="width: 107, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]183 x 200 x 35 cm[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]280 x 280 cm[/TD]
  [TD="width: 95, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]260 x 220 cm[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]260 x 220 cm[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]183 x 200 cm[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Europe Bed Linen Sizes
  (width x length)
  [TABLE="width: 620"]
  [TR]
  [TD="width: 107, bgcolor: #E4DBCF, align: center"]Denomination[/TD]
  [TD="width: 105, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Fitted Sheet[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Flat Sheet[/TD]
  [TD="width: 98, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Duvet/Quilt Cover[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Silk Filled Duvet[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Mattress[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: center"]EU Single[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]90 x 190 x 35 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]180 x 260 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]150 x 200 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]150 x 200 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]90 x 190 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: center"]EU Double[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]140 x 190 x 35 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]220 x 260 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]200 x 200 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]200 x 200 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]140 x 190 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: center"]EU King Size[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]160 x 200 x 35 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]265 x 275 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]240 x 220 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]240 x 220 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]160 x 200 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: center"]EU Super King Size[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]200 x 200 x 35cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]280 x 280 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]260 x 220 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]260 x 220 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]200 x 200 cm[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  North American Bed Linen Sizes
  (width x length)
  The conversions to metric are rounded to the nearest whole centimeter.
  [TABLE="width: 620"]
  [TR]
  [TD="width: 109, bgcolor: #E4DBCF, align: center"]Denomination[/TD]
  [TD="width: 101, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Fitted Sheet[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Flat Sheet[/TD]
  [TD="width: 100, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Duvet/Quilt Cover[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Silk Filled Duvet[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Mattress[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 109, bgcolor: #EFEAE2, align: center"]Twin[/TD]
  [TD="width: 101, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]39 x 76 x 14 in[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]66 x 96 in[/TD]
  [TD="width: 100, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]68 x 90 in[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]68 x 86 in[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]37.5 x 74.5 in[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 101, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]99 x 193 x 35 cm[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]168 x 244 cm[/TD]
  [TD="width: 100, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]173 x 229 cm[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]173 x 218 cm[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]95 x 189 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 109, bgcolor: #EFEAE2, align: center"]Full/Double[/TD]
  [TD="width: 101, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]54 x 76 x 14 in[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]81 x 96 in[/TD]
  [TD="width: 100, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]76 x 90 in[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]76 x 86 in[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]54 x 75 in[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 101, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]137 x 193 x 35 cm[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]206 x 244 cm[/TD]
  [TD="width: 100, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]193 x 229 cm[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]193 x 218 cm[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]137 x 191 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 109, bgcolor: #EFEAE2, align: center"]Queen[/TD]
  [TD="width: 101, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]60 x 80 x 14 in[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]91 x 102 in[/TD]
  [TD="width: 100, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]90 x 90 in[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]86 x 86 in[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]60 x 80 in[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 101, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]152 x 203 x 35 cm[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]231 x 259 cm[/TD]
  [TD="width: 100, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]229 x 229 cm[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]218 x 218 cm[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]152 x 203 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 109, bgcolor: #EFEAE2, align: center"]King[/TD]
  [TD="width: 101, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]76 x 80 x 14 in[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]102 x 108 in[/TD]
  [TD="width: 100, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]104 x 90 in[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]104 x 86 in[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]76 x 80 in[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 101, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]193 x 203 x 35 cm[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]259 x 274 cm[/TD]
  [TD="width: 100, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]264 x 229 cm[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]264 x 218 cm[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]193 x 203 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 109, bgcolor: #EFEAE2, align: center"]California King[/TD]
  [TD="width: 101, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]73 x 85 x 14 in[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]102 x 108 in[/TD]
  [TD="width: 100, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]108 x 96 in[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]108 x 94 in[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]72 x 84 in[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 101, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]185 x 216 x 35 cm[/TD]
  [TD="width: 81, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]259 x 274 cm[/TD]
  [TD="width: 100, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]274 x 244 cm[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]274 x 239 cm[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #EFEAE2, align: left"]183 x 213 cm[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Australian Bed Linen Sizes
  (width x length)
  [TABLE="width: 620"]
  [TR]
  [TD="width: 107, bgcolor: #E4DBCF, align: center"]Denomination[/TD]
  [TD="width: 101, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Fitted Sheet[/TD]
  [TD="width: 82, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Flat Sheet[/TD]
  [TD="width: 101, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Duvet/Quilt Cover[/TD]
  [TD="width: 84, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Silk Filled Duvet[/TD]
  [TD="width: 76, bgcolor: #E4DBCF, align: left"]Mattress[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: center"]Single[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]91 x 193 + 35 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]180 x 254 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]140 x 210 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]140 x 210 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]91 x 191 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]36 x 76 +14 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]71 x 100 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]55 x 83 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]55 x 83 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]36 x 75 in[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: center"]King Single[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]107 x 203 + 35 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]200 x 270 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]180 x 210 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]180 x 210 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]106 x 203 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]42 x 80 + 14 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]79 x 106 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]71 x 83 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]71 x 83 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]41 x 80 in[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: center"]Double[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]137 x 193 + 35 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]228 x 254 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]180 x 210 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]180 x 210 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]137 x 191 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]54 x 76 + 14 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]90 x 100 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]71 x 83 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]71 x 83 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]54 x 75 in[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: center"]Queen[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]152 x 203 + 35 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]245 x 274 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]210 x 210 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]210 x 210 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]152 x 203 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]60 x 80 + 14 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]97 x 108 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]83 x 83 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]83 x 83 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]60 x 80 in[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: center"]King[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]182 x 203 + 35 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]260 x 274 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]240 x 210 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]240 x 210 cm[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]183 x 203 cm[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]72 x 80 + 14 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]102 x 108 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]95 x 83 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]95 x 83 in[/TD]
  [TD="bgcolor: #EFEAE2, align: left"]72 x 80 in
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Chúc các bạn có nhiều khách hàng đến với khách sạn nhé!
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết Kích thước các loại giường

Từ khóa được tìm kiếm qua Google

 1. giường king size

  ,
 2. cac loai kich co giuong

  ,
 3. super single bed là cỡ bao nhiêu mét

  ,
 4. giường king,
 5. giừơng khách san