hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Khách Sạn


Người đăng: Tuyển Dụng Khách Sạn - Hotelcareers.vn vào 10 Tháng 1 2017

Kỳ nghỉ lý tưởng tại Đảo Ngọc Cô Tô Hè 2012

Thảo luận trong 'Bán tour'

 1. haprotic_online

  haprotic_online Thượng đế

  [FONT=&quot] ĐẢO NGỌC CÔ TÔ[/FONT]
  [FONT=&quot](3 NGÀY 2 ĐÊM)[/FONT]


  [FONT=&quot][​IMG]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Ngày 1: Hà N[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i - Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng - Cô Tô ( Ăn, T[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i )[/FONT]

  [FONT=&quot]Chiều 14:00 Xe và h[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]ng d[/FONT][FONT=&quot]ẫ[/FONT][FONT=&quot]n HAPROTIC đón đoàn t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i đi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m h[/FONT][FONT=&quot]ẹ[/FONT][FONT=&quot]n kh[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i hành đi Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng. Ăn Tối t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i H[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot] Long. Sau đó đoàn ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p t[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c hành trình đi Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng. [/FONT]
  [FONT=&quot]Chiều: Tới nơi đoàn về nhà khách nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n phòng khách s[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n, ngh[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] ng[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i ăn tối tại khu du lịch.[/FONT]
  [FONT=&quot][​IMG]
  [​IMG]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]Ngày 2: Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng - Cô Tô (Sáng, Tr[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a, T[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i )[/FONT]

  [FONT=&quot]Sáng, sau khi ăn sáng, Đoàn làm thủ tục lên tàu chuyến 06.30. [/FONT]
  [FONT=&quot]Tới nơi HDV đưa đoàn về nhà khách nghỉ ngơi. Ăn trưa tại Cô Tô.[/FONT]
  [FONT=&quot]Chiều đoàn thăm quan h[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i đăng Cô Tô, bãi bi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n H[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng Vàn, Vàn Ch[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng xe máy, Nơi này vẫn còn hoang sơ do đó không có nhiều phương tiện di chuyển mà chủ yếu là xe máy. Quý khách tự do chọn bãi tắm đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]m.[/FONT]
  [FONT=&quot][​IMG]
  [​IMG]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]Tr[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i khách s[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n. Ngh[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] ng[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i. Th[/FONT][FONT=&quot]ưở[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c B.B.Q ngoài bãi bi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n.[/FONT]
  [FONT=&quot]Ng[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] đêm [/FONT][FONT=&quot]tại nhà khách[/FONT]

  [FONT=&quot]Ngày 3: Cô Tô - Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng - Hà N[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i (Sáng, Tr[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a)[/FONT]

  [FONT=&quot]Sáng, dùng đi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m tâm v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i Buffet vào lúc 7h30. Tham quan C[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u M[/FONT][FONT=&quot]ỵ[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i Mũi Ông Minh và dãy đá ng[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]m. T[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i đây, vào hôm th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]t, Quý khách có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]n b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng [/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] chiêm ng[/FONT][FONT=&quot]ưỡ[/FONT][FONT=&quot]i t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]ng đàn cá b[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i d[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]i làn n[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c trong xanh.[/FONT]


  [FONT=&quot][​IMG]
  [​IMG]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]Tr[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i tr[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i, ăn tr[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a và kh[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i hành ra b[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n tàu v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng lúc 12h45'.[/FONT]
  [FONT=&quot]T[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng, xe đón t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]ng, kh[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i hành v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] Hà N[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i vào lúc 17h. Có m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i Hà N[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i lúc 21h. K[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thúc ch[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình chia tay đoàn và h[/FONT][FONT=&quot]ẹ[/FONT][FONT=&quot]n g[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]p l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i chuy[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n đi l[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n sau.[/FONT]

  [FONT=&quot]GIÁ: 2.500.000VND/KHÁCH ( Áp dụng cho khách đoàn)
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Bao g[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]m:[/FONT]

  · [FONT=&quot]Xe v[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n chuy[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a đón theo l[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch trình[/FONT]
  · [FONT=&quot]Xe máy tham quan đ[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o( t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] lái)[/FONT]
  · [FONT=&quot]Ăn theo l[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch trình tiêu chu[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]n sáng 20.000VND/b[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a, 120.000VND/b[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a chính + 150.000VND/BBQ bãi bi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n.[/FONT]
  · [FONT=&quot]Khách s[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng phòng khép kín đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u hòa 02 – 03 khách/phòng[/FONT]
  · [FONT=&quot]Nhà khách Cô Tô[/FONT]
  · [FONT=&quot]Vé tàu Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng – Cô Tô – Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT]
  · [FONT=&quot]Vé tham quan theo l[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch trình[/FONT]
  · [FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o hi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m du l[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch( m[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c trách nhi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]m t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i đa 10.000.000vnd[/FONT]
  · [FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c u[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng theo ch[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình 02 chai/ngày/ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i[/FONT]
  · [FONT=&quot]Khuy[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i r[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]u vang trong b[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a BBQ[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]VUI LÒNG LIÊN HỆ [​IMG]0934 663 805/ 0979 197 169 HOẶC EMAIL SALESONLINE@TICVIETNAM.COM [​IMG]ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT[/FONT]
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Bài viết giới thiệu: "Kỳ nghỉ lý tưởng tại Đảo Ngọc Cô Tô Hè 2012"