hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


Kỳ nghỉ lý tưởng tại Đảo Ngọc Cô Tô Hè 2012

Thảo luận trong 'Bán tour'

 1. haprotic_online

  haprotic_online Thượng đế

  [FONT=&quot] ĐẢO NGỌC CÔ TÔ[/FONT]
  [FONT=&quot](3 NGÀY 2 ĐÊM)[/FONT]


  [FONT=&quot][​IMG]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Ngày 1: Hà N[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i - Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng - Cô Tô ( Ăn, T[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i )[/FONT]

  [FONT=&quot]Chiều 14:00 Xe và h[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]ng d[/FONT][FONT=&quot]ẫ[/FONT][FONT=&quot]n HAPROTIC đón đoàn t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i đi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m h[/FONT][FONT=&quot]ẹ[/FONT][FONT=&quot]n kh[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i hành đi Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng. Ăn Tối t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i H[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot] Long. Sau đó đoàn ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]p t[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c hành trình đi Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng. [/FONT]
  [FONT=&quot]Chiều: Tới nơi đoàn về nhà khách nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n phòng khách s[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n, ngh[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] ng[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i ăn tối tại khu du lịch.[/FONT]
  [FONT=&quot][​IMG]
  [​IMG]

  [/FONT]

  [FONT=&quot]Ngày 2: Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng - Cô Tô (Sáng, Tr[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a, T[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i )[/FONT]

  [FONT=&quot]Sáng, sau khi ăn sáng, Đoàn làm thủ tục lên tàu chuyến 06.30. [/FONT]
  [FONT=&quot]Tới nơi HDV đưa đoàn về nhà khách nghỉ ngơi. Ăn trưa tại Cô Tô.[/FONT]
  [FONT=&quot]Chiều đoàn thăm quan h[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i đăng Cô Tô, bãi bi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n H[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng Vàn, Vàn Ch[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng xe máy, Nơi này vẫn còn hoang sơ do đó không có nhiều phương tiện di chuyển mà chủ yếu là xe máy. Quý khách tự do chọn bãi tắm đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] t[/FONT][FONT=&quot]ắ[/FONT][FONT=&quot]m.[/FONT]
  [FONT=&quot][​IMG]
  [​IMG]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]Tr[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i khách s[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n. Ngh[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] ng[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i. Th[/FONT][FONT=&quot]ưở[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c B.B.Q ngoài bãi bi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n.[/FONT]
  [FONT=&quot]Ng[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] đêm [/FONT][FONT=&quot]tại nhà khách[/FONT]

  [FONT=&quot]Ngày 3: Cô Tô - Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng - Hà N[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i (Sáng, Tr[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a)[/FONT]

  [FONT=&quot]Sáng, dùng đi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m tâm v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i Buffet vào lúc 7h30. Tham quan C[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u M[/FONT][FONT=&quot]ỵ[/FONT][FONT=&quot] v[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i Mũi Ông Minh và dãy đá ng[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]m. T[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i đây, vào hôm th[/FONT][FONT=&quot]ờ[/FONT][FONT=&quot]i ti[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]t, Quý khách có th[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]n b[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]ng [/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng th[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] chiêm ng[/FONT][FONT=&quot]ưỡ[/FONT][FONT=&quot]i t[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]ng đàn cá b[/FONT][FONT=&quot]ơ[/FONT][FONT=&quot]i l[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i d[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]i làn n[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c trong xanh.[/FONT]


  [FONT=&quot][​IMG]
  [​IMG]

  [/FONT]
  [FONT=&quot]Tr[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i tr[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i, ăn tr[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a và kh[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i hành ra b[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n tàu v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng lúc 12h45'.[/FONT]
  [FONT=&quot]T[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng, xe đón t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i c[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]ng, kh[/FONT][FONT=&quot]ở[/FONT][FONT=&quot]i hành v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] Hà N[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i vào lúc 17h. Có m[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]t t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i Hà N[/FONT][FONT=&quot]ộ[/FONT][FONT=&quot]i lúc 21h. K[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t thúc ch[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình chia tay đoàn và h[/FONT][FONT=&quot]ẹ[/FONT][FONT=&quot]n g[/FONT][FONT=&quot]ặ[/FONT][FONT=&quot]p l[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i chuy[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n đi l[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]n sau.[/FONT]

  [FONT=&quot]GIÁ: 2.500.000VND/KHÁCH ( Áp dụng cho khách đoàn)
  [/FONT]

  [FONT=&quot]Bao g[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]m:[/FONT]

  · [FONT=&quot]Xe v[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]n chuy[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n đ[/FONT][FONT=&quot]ư[/FONT][FONT=&quot]a đón theo l[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch trình[/FONT]
  · [FONT=&quot]Xe máy tham quan đ[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o( t[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] lái)[/FONT]
  · [FONT=&quot]Ăn theo l[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch trình tiêu chu[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]n sáng 20.000VND/b[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a, 120.000VND/b[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a chính + 150.000VND/BBQ bãi bi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]n.[/FONT]
  · [FONT=&quot]Khách s[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n t[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng phòng khép kín đi[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot]u hòa 02 – 03 khách/phòng[/FONT]
  · [FONT=&quot]Nhà khách Cô Tô[/FONT]
  · [FONT=&quot]Vé tàu Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng – Cô Tô – Cái R[/FONT][FONT=&quot]ồ[/FONT][FONT=&quot]ng[/FONT]
  · [FONT=&quot]Vé tham quan theo l[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch trình[/FONT]
  · [FONT=&quot]B[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o hi[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot]m du l[/FONT][FONT=&quot]ị[/FONT][FONT=&quot]ch( m[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot]c trách nhi[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]m t[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]i đa 10.000.000vnd[/FONT]
  · [FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot]ướ[/FONT][FONT=&quot]c u[/FONT][FONT=&quot]ố[/FONT][FONT=&quot]ng theo ch[/FONT][FONT=&quot]ươ[/FONT][FONT=&quot]ng trình 02 chai/ngày/ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i[/FONT]
  · [FONT=&quot]Khuy[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]n m[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]i r[/FONT][FONT=&quot]ượ[/FONT][FONT=&quot]u vang trong b[/FONT][FONT=&quot]ữ[/FONT][FONT=&quot]a BBQ[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]

  [FONT=&quot]VUI LÒNG LIÊN HỆ [​IMG]0934 663 805/ 0979 197 169 HOẶC EMAIL SALESONLINE@TICVIETNAM.COM [​IMG]ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT[/FONT]
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết Kỳ nghỉ lý tưởng tại Đảo Ngọc Cô Tô Hè 2012