hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


Mỗi ngày 3 phút học tiếng Anh

Thảo luận trong 'Thảo luận nghề nghiệp'

 1. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Tôi thấy sự hiệu quả của việc các bạn làm gì đó kiên trì dù chỉ một chút ít nhưng mỗi ngày, tự tôi cũng đề ra cho mình quy tắc để phải theo đến cùng, phải giữ lời hứa với các bạn để mỗi ngày mở ra 1 trang sách dù chỉ đọc có 1 nửa :SugarwareZ-091::SugarwareZ-014:
   
 2. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Cách đọc phiên âm quốc tế

  /∫/ đọc là s giọng Nam, ví dụ she /∫i:/


  /ε:/ ơ kéo dài, fur /fε:/

  /æ/
  mở miêng ra đọc như a mà đọc e, hat/hæt/


  /ә/
  ơ ngắn, again /ә'gen/


  /θ/
  áp nhự đầu lưỡi vào dưới răng cửa trên và đẩy luồng hơi ra, thin /θin/


  /ŋ/
  đọc là ng trong từ "xoong", song /soŋ/ (các bạn xem lại trong từ điển, chữ o trong từ "song" này không phải là chữ o này mà trông nó hơi giống chữ a viết ngược, tại mình tìm phông chữ không có, mong các bạn thông cảm, cái chữ mà mình nói đó đọc là o ngắn, ví dụ hot /hot/


  /^/
  đọc là ă như trong từ "bắt", đọc giọng Bắc, but/b^t/


  /ʒ/
  đọc là gi đọc uốn lưỡi (giống học sinh cấp 1 từ "gió", "giờ"), hay j trong tiếng Pháp, leisure/'leʒә(r)/

  u đọc là u

  /ð/
  áp nhẹ đầu lưỡi vào dưới răng cửa trên và đọc ở trong cuống họng (để rung dây thanh quản), this/ðis/


  /t/
  đọc là t


  /d/
  đọc là đ


  /k/
  đọc là c


  /t∫/
  đọc là ch, đọc uốn lưỡi (là giống học sinh cấp 1 đó :D nhưng nhẹ hơn tr một chút), chin/t∫in/


  /dʒ/
  lưỡi ở vị trí đọc đ nhưng đọc j Pháp, gin/dʒin/


  /j/
  đọc là d, giọng Nam, yes/jes/


  /w/
  đọc là qu giọng Nam


  /:/
  đọc kéo dài âm trước nó


  /'/
  dấu trọng âm chính, nó ghi ở phía trên và trước âm chính, about/ә'baUt/ thì trọng âm là âm thứ 2 /baUt/


  /f/
  đọc là ph


  /ei/
  đọc là ê hơi kéo dài, lay/lei/

  /,/
  dấu âm phụ, ghi dưới âm tiết mang nó

  (r)
  trong tiếng Anh thì âm r này để nối âm nếu từ sau bắt đầu bằng 1 nguyên âm, còn trong tiếng Mỹ âm r này luôn được đọc

  (trên đây là một số ký hiệu khác với tiếng Việt, còn giống giống thì bạn tự đọc được, chữ nào không biết thì hỏi mình :D
  )

  Lưu ý: khi bắt đầu đọc 1 cụm phiên âm bạn đọc tách từng từ 1 sau đó đọc nhanh để từ đó trở nên thuận miệng nhất, trọng âm đọc to hơn

  ví dụ: academic/,ækә'demik/

  lúc đầu bạn đọc thử: a(e)-kơ-đe-míc, nhẩm lại vài lần, bạn thấy trơn tru hơn chưa?, nhấn mạnh vào âm /de/ nhé, đọc /de/ to hơn

  PAnh (DDKS)
   
  Last edited by a moderator: 27/2/13
 3. PAnh

  PAnh Thượng đế


  [​IMG]


  [​IMG]
  1. eat [SIZE=-1]/iːt/[/SIZE] - ăn


  [​IMG]
  2. drink [SIZE=-1]/drɪŋk/[/SIZE] - uống


  [​IMG]
  3. serve [SIZE=-1]/sɜːv/[/SIZE] - phục vụ
  [​IMG]
  4. cook [SIZE=-1]/kʊk/[/SIZE] - nấu

  [​IMG]
  5. order [SIZE=-1]/ˈɔː.dəʳ/[/SIZE] - gọi món  [​IMG]
  6. clear [SIZE=-1]/klɪəʳ/[/SIZE] - dọn bàn  [​IMG]
  7. pay [SIZE=-1]/peɪ/[/SIZE] - thanh toán


  [​IMG]
  8. set ( the table) [SIZE=-1]/set/[/SIZE] - bày bàn ăn

  [​IMG]
  9. give [SIZE=-1]/gɪv/[/SIZE] - đưa


  [​IMG]
  10. take [SIZE=-1]/teɪk/[/SIZE] - lấy lại  [​IMG]
  11. spread [SIZE=-1]/spred/[/SIZE] - phết


  [​IMG]
  12. hold [SIZE=-1]/həʊld/[/SIZE] - cầm

  [​IMG]

  13. light [SIZE=-1]/laɪt/[/SIZE] - thắp


  [​IMG]
  14. burn [SIZE=-1]/bɜːn/[/SIZE] - cháy

  Theo tienganh123
   
  Last edited by a moderator: 28/2/13
 4. PAnh

  PAnh Thượng đế


  [​IMG]


  [​IMG]
  1. cook [SIZE=-1]/kʊk/[/SIZE] - đầu bếp

  [​IMG]
  2. jukebox [SIZE=-1]/ˈdʒuːk.bɒks/[/SIZE]
  - máy chơi nhạc, phát nhạc
  khi bạn bỏ đồng xu vào đó

  [​IMG]
  3. beer [SIZE=-1]/bɪəʳ/[/SIZE] - bia

  [​IMG]
  4. waitress [SIZE=-1]/ˈweɪ.trəs/[/SIZE]
  - nữ bồi bàn

  [​IMG]
  5. sugar [SIZE=-1]/ˈʃʊg.əʳ/[/SIZE] - đường
  packet [SIZE=-1]/ˈpæk.ɪt/[/SIZE] - gói nhỏ

  [​IMG]
  6.bar [SIZE=-1]/bɑːʳ/[/SIZE] - quầy

  [​IMG]
  7. busboy [SIZE=-1]/ˈbʌs.bɔɪ/[/SIZE]
  - người phụ giúp bồi bàn dọn dẹp bàn ăn

  [​IMG]
  8. check [SIZE=-1]/tʃek/[/SIZE] - hóa đơn

  [​IMG]
  9. bar stool [SIZE=-1]/bɑːʳ stuːl/[/SIZE]
  - ghế quầy bar

  [​IMG]
  10. ketchup [SIZE=-1]/ˈketʃ.ʌp/[/SIZE]
  - nước xốt cà chua

  [​IMG]
  11. tea [SIZE=-1]/tiː/[/SIZE] - trà

  [​IMG]
  12. pipe [SIZE=-1]/paɪp/[/SIZE] - tẩu thuốc

  [​IMG]
  13. waiter [SIZE=-1]/ˈweɪ.təʳ/[/SIZE]
  - nam bồi bàn

  [​IMG]
  14. sandwich [SIZE=-1]/ˈsænd.wɪdʒ/[/SIZE]
  - 1 loại bánh kẹp

  [​IMG]
  15. coaster [SIZE=-1]/ˈkəʊ.stəʳ/[/SIZE]
  - tấm lót cốc

  [​IMG]
  16. apron [SIZE=-1]/ˈeɪ.prən/[/SIZE]
  - tạp dề

  [​IMG]
  17. corkscrew [SIZE=-1]/ˈkɔːk.skruː/[/SIZE]
  - cái mở nút chai

  [​IMG]
  18. (book of ) matches
  [SIZE=-1]/mætʃ/[/SIZE] - (hộp) diêm

  [​IMG]
  19. menu [SIZE=-1]/ˈmen.juː/[/SIZE] - thực đơn

  [​IMG]
  20. cork [SIZE=-1]/kɔːk/[/SIZE]
  - nút chai (bằng nhựa, gỗ hoặc cao su)

  [​IMG]
  21. ashtray [SIZE=-1]/ˈæʃ.treɪ/[/SIZE] - gạt tàn

  [​IMG]
  22. high chair [SIZE=-1]/haɪ tʃeəʳ/[/SIZE]
  - ghế cao cho trẻ con ngồi ăn

  [​IMG]
  23. wine [SIZE=-1]/waɪn/[/SIZE] - rượu vang

  [​IMG]
  24. lighter [SIZE=-1]/ˈlaɪ.təʳ/[/SIZE] - bật lửa

  [​IMG]
  25. booth [SIZE=-1]/buːð/[/SIZE] - từng gian riêng

  [​IMG]
  26. tap [SIZE=-1]/tæp/[/SIZE] - nút thùng rượu

  [​IMG]
  27. cigarette [SIZE=-1]/ˌsɪg.ərˈet/[/SIZE] - thuốc lá

  [​IMG]
  28. straw [SIZE=-1]/strɔː/[/SIZE] - ống hút

  [​IMG]
  29. bartender [SIZE=-1]/ˈbɑːˌten.dəʳ/[/SIZE]
  - người phục vụ ở quầy rượu

  [​IMG]
  30. cocktail waitress [SIZE=-1]/ˈkɒk.teɪl ˈweɪ.trəs/
  [/SIZE] - người phục vụ đồ uống

  [​IMG]
  31. soft drink [SIZE=-1]/sɒft drɪŋk/[/SIZE]
  - đồ uống ngọt không có cồn

  [​IMG]
  32. liquor [SIZE=-1]/ˈlɪk.əʳ/[/SIZE] - rượu, chất lỏng
  bottle [SIZE=-1]/ˈbɒt.ļ/[/SIZE] - chai

  [​IMG]
  33. tray [SIZE=-1]/treɪ/[/SIZE] - khay, mâm ​
   
 5. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Thì Hiện tại đơn (Simple Present)

  Khi nói về một điều mà lúc nào cũng vậy, một điều lặp đi lặp lại hàng ngày trong hiện tại hoặc một điều được coi là chân lý.

  The earth goes round the sun.

  (Trát đất đi xung quanh mặt trời)

  The sun rises in the east.

  (Mặt trời mọc ở hướng đông)


  We get up every morning.

  (Chúng ta thức dậy vào mỗi buổi sáng)

  I work in a bank.

  (Tôi làm việc ở ngân hàng).

  Cấu trúc câu khẳng định: Chủ ngữ + động từ + bổ ngữ

  Động từ tobe chia theo ngôi I - am, you - are, he/she - is, they - are, we - are, it-is
  Động từ thường: thêm s/es với he, she, it

  Cấu trúc câu hỏi: Tobe + Chủ ngữ + bổ ngữ
  Do/does + chủ ngữ + động từ + bổ ngữ

  Cấu trúc câu phủ định: Chủ ngữ + tobe + not + bổ ngữ
  Chủ ngữ + don't/doesn't + động từ + bổ ngữ
   
  Last edited by a moderator: 2/3/13
 6. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Thì quá khứ đơn (Simple Past)

  Để viết câu ở thì Simple Past ta chia động từ ở dạng past của nó.

  Hầu hết các động từ khi chia ở thì quá khứ đều thêm -ed ở cuối động từ.

  Ví dụ: work, worked; like, liked;… Các động từ có thể thêm -ed để tạo thành thì quá khứ được gọi là các động từ có qui tắc (Regular Verbs).

  Một số động từ khi đổi sang dạng quá khứ sẽ thay đổi luôn cả từ. Các động từ này được gọi là các động từ bất qui tắc (Irregular Verbs).

  Để biết cách chia các động từ này dĩ nhiên ta phải học thuộc lòng. (Tham khảo bảng động từ bất qui tắc).

  Sau đây là quá khứ của một số động từ bất qui tắc mà ta đã biết.

  to be :was (số ít), were (số nhiều)

  to do :did

  to have :had

  can :could

  may :might

  will :would

  shall :should

  to go :went

  to see :saw

  to write :wrote

  to speak :spoke

  to say :said

  to tell :told

  to get :got

  to come :came

  to feel :felt

  to know :knew

  to let :let

  to lend :lent

  to hear :heard

  to hold :held

  to meet :met

  to stand :stood

  to mean :meant

  to read /rid/ :read /red/

  to sit :sat

  to take :took

  to think :thought

  * Chúng ta dùng thì Simple Past để chỉ một sự việc đã xảy ra và đã kết thúc tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Các câu này thường có một trạng từ chỉ thời gian đi cùng.

  Ví dụ:

  I went to cinema yesterday.

  (Hôm qua tôi đi xem phim)

  They worked hard last night.

  (Tối qua họ làm việc vất vả)

  * Để viết câu ở dạng phủ định hay nghi vấn ta cũng dùng do ở dạng quá khứ tức did, lúc này động từ trở về dạng nguyên thể của nó.

  Ví dụ:

  I wasn’t able to come to your house last night.

  (Tối qua tôi không đến nhà anh được)

  What did you do yesterday?

  (Hôm qua anh làm gì?)

  When did he come here?

  (Anh ta đến khi nào?)

  Did you travel last? Yes, I did.

  (Năm ngoái anh có đi du lịch không? Có, tôi có đi)


  Theo tienganhhangngay
   
  Last edited by a moderator: 3/3/13
 7. PAnh

  PAnh Thượng đế

  1 minute stories

  I love you
  [​IMG]


  A man was out for a drink with his wife one night and he said, "I love you".
  The wife asked, "Is that you or the beer talking"
  He said, "It's me........ I'm talking to the beer"!
  You looked a lot like my wife
  [​IMG]


  A serious drunk walked into a bar and, after staring for some time at the only woman seated at the bar, walked over to her and kissed her. She jumped up and slapped him silly. He immediately apologized and explained, "I'm sorry. I thought you were my wife. You look exactly like her."
  "Why you worthless, insufferable, wretched, no good drunk!" she screamed.
  "Funny," he muttered, "you even sound exactly like her."


  Flies
  [​IMG]  A woman walked into the kitchen to find her husband walking around with a fly swatter.
  "What are you doing?" she asked.
  "Hunting flies," He responded.
  "Oh, killing any?" She asked.
  "Yep, three males, two females," he replied.
  Intrigued, she asked, "How can you tell?"
  He responded, "Three were on a beer can, two were on the phone."
   
  Last edited by a moderator: 4/3/13
 8. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Mình rất mong có bạn nào đọc những bài mình post trên đây có câu hỏi nào thì comment giúp mình điều chỉnh cho đúng hướng, nếu bạn nào có kinh nghiệm trong việc học/dạy tiếng Anh thì up phụ mình topic này ha :)

  Phải làm gì khi nghe tiếng Anh mà không hiểu?


  …chúng ta có thể căn cứ vào ngữ cảnh để có thể suy luận. Nếu muốn nghe tốt thì cần phải học và luyện cách phát âm chuẩn của người bản ngữ.

  Linh: Anh John ơi, mặc dù có nhiều bạn nước ngoài nhưng mà hình như khả năng nghe của Linh vẫn còn kém lắm hay sao ý? Tại anh cả đấy! Ai bảo anh nói tiếng Việt giỏi thế!

  John: Chả liên quan đến anh nhé! Anh chia sẻ cho Linh bao nhiêu kinh nghiệm sử dụng tiếng Anh hay thế còn gì. Mà Linh còn có bao nhiêu bạn nước ngoài nữa ý chứ, khả năng nghe giờ chắc cũng không đến nỗi tệ như Linh nghĩ đâu.

  Linh: Linh vẫn nghe nhầm suốt, thỉnh thoảng chả hiểu người ta đang nói gì nữa, thế là mất hết cả hứng tiếp chuyện.

  John: Anh thấy Linh như vậy là hơi tiêu cực quá. Thậm chí người bản ngữ nói chuyện với nhau mà còn có nhiều lúc nghe nhầm và không hiểu đúng ý của đối phương nữa là người nước ngoài.

  Thứ nhất là tiếng Anh cũng có rất nhiều từ đồng âm (hoặc gần như là đồng âm) mà khác nghĩa. Ví dụ như waitweight đều đọc là /weit/ nhưng nghĩa lại hoàn toàn khác nhau.

  Thứ 2 là độ ồn và tiếng động ngoại cảnh cũng ảnh hưởng đến việc giao tiếp.

  Thứ 3 nữa là tiếng Anh khi nói còn nối âm từ từ này sang từ khác, làm cho người nghe (không phải người bản ngữ) khó nắm bắt.

  Thứ 4 là tiếng Anh cũng có rất nhiều giọng từ các vùng miền khác nhau hay thậm chí là từ các quốc gia khác nhau.

  Linh: Vậy làm thế nào để giải quyết?

  John: Với lý do thứ nhất, chúng ta có thể căn cứ vào ngữ cảnh để có thể suy luận ra từ nào mới là từ mà người ta đang nói đến.

  Để giải quyết lý do thứ 2 thì đơn giản rồi, chọn nơi nào phù hợp mà nói chuyện. Nếu không chọn được nơi yên tĩnh hơn thì hai bên đành… nói to hơn vậy!

  Với lý do thứ 3 thì như anh đã nói lần trước, nếu muốn nghe tốt thì cần phải học và luyện cách phát âm chuẩn của người bản ngữ. Chúng ta luyện nói nối âm như vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi gặp phải những trường hợp tương tự trong giao tiếp.

  Linh: Thế còn lý do thứ 4?

  John: Không có cách nào có thể học hết các giọng của tiếng Anh được. Chúng ta chỉ có thể vận dụng kỹ năng suy đoán dựa trên văn cảnh, dựa trên phân tích ngữ pháp… Đôi khi, nếu không hiểu hoặc chưa hiểu rõ người ta đang nói cái gì, chúng ta đừng ngần ngại đặt các câu hỏi hoặc đưa ra các yêu cầu để người nói nhắc lại hoặc làm rõ hơn nội dung đang trao đổi.


  [​IMG]

  Anh sẽ lấy một vài ví dụ cho Linh và các bạn, sau đó chúng ta “tùy nghi” mà áp dụng theo mục đích của mình nhé:
  Yêu cầu nhắc lại:

  I beg your pardon!
  Could you say that again?
  Could you repeat that?
  Excuse me? (lên giọng)
  Sorry, what did you just say?
  Yêu cầu nói to hơn (ở nơi ồn hoặc khi nói qua điện thoại):
  Could you speak up a bit?
  Yêu cầu nói chậm hơn:
  Could you speak more slowly, please?
  Yêu cầu làm rõ hơn:

  Sorry, I don’t understand.
  What does it mean? (khi không hiểu một từ/ngữ hoặc một khái niệm nào đó)
  How do you spell that? (khi không rõ về tên người, địa danh, công ty hay một tên riêng nào đó)
  You mean… …, right? (khi muốn làm rõ một ý nào đó)
  Linh: Could you repeat?
  John: Lại trêu anh hả? Còn lâu nhé!

  Các bạn hãy nhớ nhé, đừng ngại đặt câu hỏi khi mình chưa rõ điều gì. Không có gì là bất lịch sự khi làm gián đoạn câu chuyện chỉ vì chúng ta chưa hiểu rõ. Như vậy còn hơn là cứ để người nói mất công nói mãi mà chúng ta không hiểu gì và toàn bộ cuộc hội thoại trở nên không hiệu quả.

  John & Linh:
  Xin chào và hẹn gặp lại!
   
  Last edited by a moderator: 6/3/13
 9. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Vợ xướng chồng hoạ

  From: Prof. Hoang Ha Thanh  WIFE:
  I wrote your name on sand it got washed.
  I wrote your name in air, it was blown away.
  I wrote your name on leaves, Autumn breezes tear off.
  Then
  I wrote your name on my heart & I got Heart Attack.
  Vợ
  Viết tên ông trên cát, sóng tràn tới xóa mất.
  Viết tên ông trên mây, rồi cũng bị thổi bay.
  Viết tên ông trên lá, gió mùa thu tàn phá.
  Viết tên trong tim này, tôi đau tim mỗi ngày.  HUSBAND:
  God saw me hungry, he created pizza.
  He saw me thirsty, he created Pepsi.
  He saw me in dark, he created light.
  He saw me without problems, he created YOU.
  Chồng
  Trời thấy tôi đói bụng, nên làm ra bánh nướng.
  Ngài thấy tôi khát khô, làm nước ngọt ban cho.
  Ngài thấy tôi tăm tối, làm ánh sáng soi rọi.
  Ngài thấy tôi thảnh thơi, tạo ra Bà ám tôi.  WIFE:
  Twinkle twinkle little star
  You should know what you are
  And once you know what you are
  Mental hospital is not so far.

  Vợ
  Một ông sao sáng, hai ông sáng sao.
  Ông phải tự hiểu, ông như thế nào.
  Và khi ông đã, biết ông ra sao.
  Nhà thương Chợ Quán, thật gần biết bao.  HUSBAND:
  The rain makes all things beautiful..
  The grass and flowers too.
  If rain makes all things beautiful
  Why doesn't it rain on you?
  Chồng
  Nước mưa rơi xuống, cảnh vật tốt tươi,
  Cỏ non xanh mướt, hoa đua nhau cười.
  Nếu mưa làm đẹp, mọi thứ trên đời,
  Sao mưa không rớt lên mình vợ tôi?  WIFE:
  Roses are red; Violets are blue
  Monkeys like u should be kept in zoo.
  Don't feel so angry you will find me there too
  Not in cage but laughing at you
  Vợ
  Hồng Nhung màu đỏ rực, Đồng Thảo nở xanh rờn.
  Khỉ gió như là ông, phải nên ở Sở Thú.
  Đừng có nên chù ụ, tôi cũng ở đó luôn,
  Đứng ở bên ngoài chuồng, nhìn ông cười thích thú.
   
 10. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Gặp Gỡ


  - Hi, Jane. Long time no see you.
  Chào Jane, Lâu rồi không gặp em.

  + Yeah, I haven’t been back to hometown for 5 years.
  Vâng. 5 năm nay em chưa về thăm quê còn gì.

  - Yes, I remember. How are you getting on?
  Ừ anh nhớ. Em thế nào rồi?

  + I am very fine with my own business.
  Mọi việc đều ổn cả.

  - Have you got married already?
  Em đã kết hôn chưa?

  + Yes, I have. I have a happy family with two lovely kids.
  Vâng, em kết hôn rồi Em có một gia đình hạnh phúc với 2 con rồi.

  - Well, you sound so good.
  Chà, nghe tốt quá.

  + Yeah. I am very pleasant with my present life. And you?
  Vâng. Em rất hài lòng với cuộc sống hiện nay. Còn Anh?

  - Well, you see. I have lived here since you left. I got married, too. But I haven’t got any children.
  À, em thấy đấy. Anh vẫn sống ở đây từ lúc em đi. Anh cũng kết hôn rồi. Nhưng chưa có con.

  + What’s your job now?
  Hiện nay Anh làm gì?

  - I am working as a manager in a hotel.
  Anh làm quản lý cho 1 khách sạn.

  + It’s great!
  Tuyệt quá!

  - How about holding a reunion for our family?
  Em thấy thế nào nếu chúng ta tổ chức họp gia đình nhỉ?

  + Why not?
  Được đây! (Tại sao lại không nhỉ)


  Theo cachhoctienganh
   
 11. PAnh

  PAnh Thượng đế

  70 từ đẹp nhất trong tiếng Anh

  Mother được chọn là từ đẹp nhất trong tiếng Anh. Đó là kết quả của cuộc khảo sát hơn 7.000 người học tiếng Anh ở 46 nước và hơn 35.000 người bình chọn qua website được thực hiện bởi Hội đồng Anh (British Council) nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập tổ chức này, năm 2004.

  [​IMG]

  Theo kết quả thăm dò, top 10 từ đẹp nhất trong tiếng Anh như sau:


  1. mother: người mẹ
  2. passion: niềm đam mê
  3. smile: nụ cười
  4. love: tình yêu
  5. eternity: sự bất tử, sự vĩnh cửu
  6. fantastic: tuyệt vời, kỳ thú
  7. destiny: số phận, định mệnh
  8. freedom: sự tự do
  9. liberty: quyền tự do
  10. tranquility: sự yên tĩnh, sự bình yên, sự thanh bình

  Không phải ngẫu nhiên "mother" được chọn là từ đẹp nhất. "Mother" không chỉ có nghĩa là mẹ, nó còn mang ý nghĩa sự chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu thương của tình mẫu tử.

  M-O-T-H-E-R

  "M" is for the million things she gave me,
  "O" means only that she's growing old,
  "T" is for the tears she shed to save me,
  "H" is for her heart of purest gold;
  "E" is for her eyes, with love-light kindness,
  "R" means right, and right she'll always be,
  Put them all together, they spell "MOTHER,"
  A word that means the world to me.

  "M" is for the mercy she possesses
  "O" means that I owe her all I own
  "T" is for her tender sweet caresses
  "H" is for her hand that made a home
  "E" means everything she's done to help me
  "R" means real and regular, you see
  Put them all together, they spell "MOTHER,"
  The word that means the world to me.


  40 từ tiếp theo trong danh sách này:

  1. peace: sự hòa bình
  2. blossom: hoa, sự hứa hẹn, sự triển vọng
  3. sunshine: ánh mặt trời
  4. sweetheart: người yêu
  5. gorgeous: huy hoàng, lộng lẫy
  6. cherish: yêu thương
  7. enthusiasm: hăng hái, nhiệt tình
  8. hope: hy vọng
  9. grace: duyên dáng
  10. rainbow: cầu vòng
  11. blue: màu xanh
  12. sunflower: hoa hướng dương
  13. twinkle: lấp lánh
  14. serendipity: sự tình cờ, may mắn
  15. bliss niềm vui sướng, hạnh phúc
  16. lullaby: bài hát vu
  17. sophisticated: tinh vi
  18. renaissance: sự phục hưng
  19. cute: dễ thương
  20. cosy: ấm cúng,
  21. butterfly: bươm bướm
  22. galaxy: thiên hà
  23. hilarious: vui nhộn, hài hước
  24. moment: thời điểm
  25. extravaganza: cảnh xa hoa, phung phí
  26. aqua: thủy sản (liên quan tới nước)
  27. sentiment: tình cảm
  28. cosmopolitan: vũ trụ
  29. bubble: bong bóng
  30. pumpkin: bí ngô
  31. banana: chuối
  32. lollipop: kẹo
  33. if: nếu
  34. bumblebee: con ong
  35. giggle: cười khúc khích
  36. paradox: nghịch lý
  37. delicacy: tinh vi
  38. peek-a-boo: trốn tìm
  39. umbrella: ô, dù
  40. kangaroo: chuột túi
  Còn lại 20 từ...

  1. flabbergasted
  2. hippopotamus
  3. gothic
  4. coconut
  5. smashing
  6. whoops
  7. tickle
  8. loquacious
  9. flip-flop
  10. smithereens
  11. oi
  12. gazebo
  13. hiccup
  14. hodgepodge
  15. shipshape
  16. explosion
  17. fuselage
  18. zing
  19. gum
  20. hen-night

  ...dành cho bạn! Hãy để lại nghĩa của 20 từ cuối ở khung bình luận của bài viết này.

  Chúc bạn học tiếng Anh vui vẻ!

  hoc-tieng-anh.com
   
 12. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Tiếp tục với 1 bài ngữ pháp nào

  Perfect Tenses (Thì hoàn thành)  I. Cách thành lập:

  Các thì hoàn thành (perfect) có chung một cách thành lập:

  (have) + past participle

  Past Participle là quá khứ phân từ. Các động từ trong tiếng Anh có hai dạng quá khứ là quá khứ thường (Past) và quá khứ phân từ (Past Participle). Đối với các động có quy tắc quá khứ phân từ cũng được thành lập bằng cách thêm đuôi -ed như quá khứ thường, riêng các động từ bất quy tắc được viết khác.

  Ví dụ, sau đây là quá khứ và quá khứ phân từ của một số động từ bất quy tắc:

  Verb Past Past participle

  to be was (số ít), been

  were (số nhiều) been

  to do did done

  to have had had

  can could

  may might

  will would

  shall should

  to go went gone

  to see saw seen

  to write wrote written

  to speak spoke spoken

  to say said said

  Tùy theo thì của (have) mà ta có 3 thì hoàn thành khác nhau: hiện tại hoàn thành (present perfect), quá khứ hoàn thành (past perfect) và tương lai hoàn thành (future perfect).

  Ví dụ:

  to open -

  present perfect : You have opened

  past perfect : She had opened

  future perfect : They will have opened

  to do -

  present perfect : You have done

  past perfect : She had done

  future perfect : They will have done

  II. Sử dụng thì Hiện tại hoàn thành (Present Perfect)

  1. Để diễn tả một hành động đã xảy ra nhưng không xác định thời gian. Ví dụ:

  I have seen this film before.

  (Tôi đã xem phim này trước đây)

  So sánh với: I saw this film last month.

  (Tôi đã xem phim này tháng vừa rồi)

  2. Để diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng chưa kết thúc, còn kéo dài đến hiện tại.

  I have learned English for two years (và bây giờ vẫn còn học)

  Tôi đã học tiếng Anh được hai năm.


  So sánh với: I learned English for two years. (nhưng giờ không còn học nữa)

  3. Thường dùng với một số từ hoặc ngữ: since, for, already, yet, ever, never, so far, up to now, lately…

  I have already explained that.

  Tôi đã giải thích chuyện ấy rồi.

  III. Sử dụng thì Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

  Thì Quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hoàn tất trong quá khứ nhưng

  trước một hành động quá khứ khác, hay

  trước một thời điểm quá khứ khác.

  Vì thế, thì này còn được gọi là thì tiền quá khứ. Thì này thường dùng với giới từ BY và cấu trúc ‘by the time (that)’

  By the time I left, I had taught that class for ten years.

  He had never visited London before his retirement.

  IV. Sử dụng thì Tương lai hoàn thành (Future Perfect)

  Thì Tương lai hoàn thành (Future Perfect) diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai nhưng:

  trước một hành động tương lai khác, hay

  trước một thời điểm ở tương lai.

  Cũng như thì Quá khứ hoàn thành (Past perfect), thì này thường dùng với giới từ BY và cấu trúc ‘by the time (that)’.

  The taxi will have arrived by the time you finish dressing.

  Vào lúc anh mặc đồ xong thì hẳn taxi đã đến rồi.


  In another year or so, you will have forgotten all about him.

  Đâu chừng một năm nữa là anh hẳn đã quên hết về anh ta.

  Theo tienganhhangngay
   
  Last edited by a moderator: 14/3/13
 13. phmnh907

  phmnh907 Thượng đế

  :x like
  Cảm ơn diễn đàn
   
 14. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Making a Hotel Reservation
  1

  A: I would like to make a hotel reservation.
  B: What day will you be arriving?
  A: I will be arriving on May 14th.
  B: How long will you be staying?
  A: I need the room for 3 nights.
  B: How many people will be staying in the room?
  A: I will be staying in the room alone.
  B: Would you like a smoking or nonsmoking room?
  A: We need a nonsmoking room.
  B: We have booked a room for you. Please be sure to arrive before 4:00 on your check-in date.

  2

  A: I would like to book a reservation at your hotel.
  B: What date would you like to make that reservation for?
  A: I need the reservation for May 14th.
  B: How many days do you need the reservation for?
  A: I will be staying for 3 nights.
  B: Is that a single room, or will there be more guests?
  A: I need a double room.
  B: We have smoking and nonsmoking rooms. Which do you prefer?
  A: We require a smoking room.
  B: Your room is booked. You must arrive before 4:00 the day you are to check in.

  3

  A: I need to book a room at your hotel.
  B: On what day will you be beginning your stay?
  A: Our stay will be beginning on May 14th.
  B: Can you tell me how many days you need the room for?
  A: Please book the room for 3 nights.
  B: Would you like a single or double room?
  A: I need a room for 3 people.
  B: Do you need a nonsmoking room?
  A: We must have a nonsmoking room.
  B: We have reserved your room. To secure the room, you must pre-pay with a credit card.​
   
 15. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Cách xưng hô trong tiếng Anh - “What should I call you?”
  [​IMG]
  Người học tiếng Anh thường cảm thấy khó khăn trong cách xưng hô với người khác. Rất nhiều người cảm thấy không thoải mái khi hỏi câu “What should I call you?”. Thậm chí cả người bản ngữ cũng thấy rắc rối. Rất nhiều cô gái không biết nên gọi mẹ của bạn trai như thế nào hay một số bậc cha mẹ cũng không biết xưng hô thế nào với thầy cô giáo của con mình.


  Lưu ý rằng: Mr là viết tắt của “Mister” Mrs - - - ”Misses” Miss - - - “Miss” Ms - - - “Mizz”

  Tại sao câu hỏi “What should I call you?” lại khó trả lời đến vậy? Có thể bởi vì bạn đang mong muốn người khác cung cấp thêm thông tin về mối quan hệ, vị trí hoặc địa vị của họ với mình. Đó có thể bao gồm tuổi tác, nghề nghiệp, học vấn, tôn giáo và thậm chí cả tình trạng hôn nhân.

  In some English speaking countries it is traditional for a woman to change her last name when she gets married. However, not all women do. If a woman you know has been recently married do not assume her name will change. You can safely ask, “Are you going by the same name?” This question gets trickier when a woman gets divorced or becomes a widow. Some women will change their name back to their maiden name. A widowed woman often keeps her husband’s name unless she remarries. A divorced woman often changes her name back to her maiden name. If you don’t know the woman well, wait for her to tell you if her name is changing.

  Một số người đòi hỏi sự trang trọng hơn những người khác. Cách xưng hô trong văn viết cũng có nhiều quy tắc và trang trọng hơn trong văn nói.

  Đặt câu hỏi

  Nếu bạn không chắc chắn, cách tốt nhất là dùng kiểu xưng hô trang trọng hoặc, đơn giản hơn, là hỏi một trong những câu hỏi sau:

  What should I call you?
  What should I call your mum / the teacher / the manager?
  Can I call you [tên] ?
  Is it okay if I call you [tên mà bạn thấy những người khác đã dùng để gọi người đó] ?
  What’s your name? (sử dụng trong các tình huống thông thường như trong một bữa tiệc hoặc trong lớp học).

  Trả lời câu hỏi

  Bạn có thể không phải là người duy nhất còn băn khoăn về cách xưng hô. Sinh viên, đồng nghiệp hoặc người quen có thể cũng không biết cách xưng hô với bạn như thế nào. Nếu họ không chắc chắn, hoặc bạn muốn họ gọi mình như thế nào, thì có thể nói những câu như sau:

  Please, call me [tên của bạn]
  You can call me [biệt danh hoặc dạng viết tắt]

  Cách xưng hô trang trọng


  Trong môi trường kinh doanh, nếu như không được nói trước thì bạn hãy sử dụng những chức danh mang tính trang trọng. Để thu hút sự chú ý, bạn có thể nói “Excuse me, Sir” hoặc “Pardon me, Madam/Ma’am.”. Khi chào ai đó, bạn cũng có thể chào như: “Hello Sir” hoặc “Good morning, Madam/Ma’am.”

  Các từ như “Yes, Sir!” hoặc “Yes, Madam/Ma’am!” đôi khi cũng được sử dụng với hàm ý châm biếm. Ví dụ: khi đứa trẻ nói với cha mình rằng hãy gấp tờ báo lại, người cha có thể trả lời là “Yes, sir!” và cười. Bạn cũng có thể nghe thấy một bà mẹ nói với con gái của mình là “No Madam/Ma’am” đối với yêu cầu vô lý của cô bé.

  Sau đây là một số chức danh người Anh thường dùng:

  Sir ( dùng cho nam giới, đã trưởng thành, ở mọi lứa tuổi)
  Ma’am (nữ giới đã trưởng thành – ở Bắc Mỹ)
  Madam (nữ giới, đã trưởng thành)
  Mr + họ (bất cứ nam giới nào)
  Mrs + họ (người phụ nữ đã kết hôn, sử dụng tên nhà chồng)
  Ms + họ (người phụ nữ đã hoặc chưa kết hôn; thường sử dụng trong kinh doanh)
  Miss + họ (người phụ nữ chưa kết hôn)
  Dr + họ (dùng với bác sĩ: Dr + tên)
  Professor + họ (trong các trường học)

  Khi bạn lần đầu tiên viết thư cho người khác, hãy sử dụng cách xưng hô trang trọng: Mr hoặc Ms + tên. Nếu bạn không biết tên của người nhận, hãy sử dụng các chức danh mang tính chung chung như SirMadam hoặc . Người nhận có thể đề tên và ký bằng tên đó. Từ những bức thư sau, bạn có thể sử dụng theo cách mà người nhận viết. Nếu họ xưng hô với bạn bằng tên và kí tên bằng tên, bạn cũng có thể làm tương tự vậy


  Đôi khi bạn có những mối quan hệ thân thiết với những người đã quen được gọi là Sir, Madam, Mr hoặc Mrs (như giám đốc, người nổi tiếng, giáo sư hay người nào đó hơn tuổi bạn). Người này có thể sẽ cho phép bạn xưng hô theo tên, chứ không cần gọi theo cách trang trọng. Trong tiếng Anh ta sử dụng thuật cụm từ “on the first name basis” hoặc “on the first name terms” để miêu tả những mối quan hệ không trang trọng như mặc định. Bạn có thể nói: “Pete’s mom and I are on a first name basis” hoặc “My teacher and I are on first name terms.”


  Cách xưng hô thân mật

  Cách xưng hô này thích hợp với các mối quan hệ thông thường và gần gũi

  Tên (bạn bè, học sinh, sinh viên, trẻ em)
  Miss/Mr + tên (sometimes used by dance or music teachers or childcare workers)

  Cách xưng hô hàm chứa tình cảm

  Khi gọi người yêu, bạn thân, thành viên trong gia đình hoặc trẻ em (thường là những người nhỏ tuổi hơn), người ta thường dùng các thuật ngữ biểu lộ tình cảm, tên con vật cưng ….như:

  Honey (gọi đứa trẻ, người yêu, hoặc người ít tuổi hơn)
  Dear
  Sweetie
  Love
  Darling
  Babe or Baby (với người yêu)
  Pal (đây là từ mà ông thường dùng để gọi cháu, cha thường dùng để gọi con)
  Buddy or Bud (mang t ính thân mật, suồng sã, dùng giữa bạn bè với nhau, người lớn với trẻ em; đôi khi mang nghĩa tiêu cực)

  Một số câu hỏi thường gặp:

  Tôi nên gọi cô giáo, phụ huynh của bạn hoặc mẹ của bạn trai như thế nào?

  Cách xưng hô có thể thay đổi tùy thuộc vào tuổi tác và địa vị. Nếu không chắc chắn thì bạn hãy dùng cách trang trọng. Nếu như cách xưng hô của bạn là quá trang trọng thì người đó sẽ bảo bạn cách xưng hô khác, như gọi bằng tên chẳng hạn

  Tôi nên gọi thầy/cô giáo của mình như thế nào?.

  Lúc đầu, hãy xưng hô một cách trang trọng. Thầy/ cô giáo của bạn, qua phần giới thiệu, có thể sẽ nói cho bạn cách xưng hô thích hợp nhất. Nếu không, hãy cứ gọi một cách trang trọng cho tới khi họ bảo. Không nên sử dụng những từ chung chung như “teacher”, bởi cách gọi này nghe có vẻ như là bạn không biết tên thầy cô mình. ( bạn cũng không muốn bị gọi là “Student” đúng không?). Thậm chí nếu bạn có giáo viên dạy thay, hãy gọi bằng tên cụ thể.

  Tôi nên gọi bạn học của mình như thế nào?

  Phụ thuộc vào tuổi tác. Trong hầu hết các lớp học, học sinh, sinh viên thường gọi nhau bằng tên. Trong lớp có thể có một số người hơn tuổi. Để bày tỏ sự tôn trọng, hãy gọi những người này bằng họ ( trừ phi họ đề nghị bạn gọi họ bằng tên)

  Tôi nên gọi giáo viên của con như thế nào?

  Hãy gọi họ bằng Mr hoặc Mrs: hãy gọi theo cách xưng hô của con bạn với giáo viên. Họ có thể sẽ yêu cầu bạn gọi họ bằng tên khi không có sự hiện diện của con bạn ở đó

  Tôi nên xưng hô như thế nào với những người trên mạng?

  Phụ thuộc vào từng tình huống. Trên các mạng xã hội, bạn có thể gọi tên với giáo viên hoặc quản trị viên. Trong email, hãy xưng hô một cách trang trọng trong lần đầu tiên liên lạc. Nếu trong thư trả lời, họ ký bằng tên thì khi viết email lần sau bạn có thể xưng hô bằng tên với họ được.

  Tôi nên gọi người quản lý ở trường học ra sao?.

  Xưng hô trang trọng cho tới khi người đó yêu cầu bạn điều khác

  Tôi nên xưng hô với người hàng xóm như thế nào?

  Phụ thuộc vào tuổi tác. Những người hàng xóm thường gọi nhau bằng tên, mặc dù nó còn phụ thuộc vào từng người và tuổi tác của họ. Hãy tự giới thiệu bản thân, dùng tên của mình và xem cách người khác tự giới thiệu như thế nào. Nếu người hàng xóm lớn tuổi hơn bạn, trong lần gặp thứ hai, bạn cũng có thể hỏi câu: “Is it okay if I call you [ tên của người đó]?”

  Tôi nên gọi đồng nghiệp như thế nào?

  Phụ thuộc vào từng lĩnh vực. Trong nhiều ngành, người ta sử dụng tên. Nếu bạn là nhân viên mới thì những người khác sẽ tự giới thiệu bản thân họ với bạn

  Với cấp trên, tôi nên xưng hô ra sao?.

  Ngôn ngữ trang trọng. Thậm chí nếu họ gọi bạn bằng tên thì bạn cũng nên gọi họ là Mr hoặc Mrs/Ms + họ cho đến khi họ yêu cầu bạn gọi khác đi

  Gọi người lái xe buýt như thế nào?

  Hãy gọi một cách trang trọng. Bạn hãy bắt đầu bằng Sir hoặc Madam/Ma’am. Lưu ý không nói: “Excuse me “bus driver”.” vì đó là nghề nghiệp của họ chứ không phải chức danh.

  Tôi nên gọi bố/mẹ của bạn như thế nào?

  Trang trọng. Những người ít tuổi hơn nên gọi Mr hoặc Mrs/Ms + họ. Nếu bạn của bạn nói bạn có thể gọi cha mẹ họ bằng tên, thì bạn vẫn cứ nên hỏi người lớn câu “Is it okay if I call you [tên]?”. Nếu hai bạn đều trưởng thành rồi thì vẫn có thể gọi bằng tên được (first name)

  Tôi nên xưng hô như thế nào với những người bồi bàn, hoặc chiêu đãi viên hàng không?

  Trang trọng, hoặc dùng tên. Hãy gọi Sir hoặc Madam/Ma’am nếu bạn không biết tên của họ. Tuyệt đối không dùng “Hey waiter!” or “Hey waitress!” vì cách này bị coi là thiếu lịch sự và có thể bạn sẽ không nhận được sự phục vụ thân thiện. Nếu là khách hàng thường xuyên, hãy xây dựng mối quan hệ với nhân viên, và bạn có thể gọi tên của họ

  Tôi có thể gọi những nhân viên chăm sóc khách hàng như thế nào?

  Hãy xem biển tên của họ. Một số người thường đeo biển tên. Nếu trên đó ghi: “Hi, my name is Danny.”“Thank you, Danny” Thì bạn hoàn toàn có thể gọi người đó bằng tên: hoặc “Danny, could you help me find the hamburgers?”. Nếu không có biển tên hãy gọi họ là Sir hoặc Ma’am.


   
  Last edited by a moderator: 6/4/13
 16. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Bài thơ từ vựng :))

  Hello có nghĩa xin chào
  Goodbye tạm biệt, thì thào Wishper
  Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ
  Thấy cô gái đẹp See girl beautiful
  I want tôi muốn, kiss hôn
  Lip môi, Eyes mắt ... sướng rồi ... oh yeah!
  Long dài, short ngắn, tall cao
  Here đây, there đó, which nào, where đâu
  Sentence có nghĩa là câu
  Lesson bài học, rainbow cầu vồng
  Husband là đức ông chồng
  Daddy cha bố, please don"t xin đừng
  Darling tiếng gọi em cưng
  Merry vui thích, cái sừng là horn
  Rách rồi xài đỡ chữ torn
  To sing là hát, a song một bài
  Nói sai sự thật to lie
  Go đi, come đến, một vài là some
  Đứng stand, look ngó, lie nằm
  Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
  One life là một cuộc đời
  Happy sung sướng, laugh cười, cry kêu
  Lover tạm dịch ngừơi yêu
  Charming duyên dáng, mỹ miều graceful
  Mặt trăng là chữ the moon
  World là thế giới, sớm soon, lake hồ
  Dao knife, spoon muỗng, cuốc hoe
  Đêm night, dark tối, khổng lồ giant
  Fund vui, die chết, near gần
  Sorry xin lỗi, dull đần, wise khôn
  Burry có nghĩa là chôn
  Our souls tạm dịch linh hồn chúngta
  Xe hơi du lịch là car
  Sir ngài, Lord đức, thưa bà Madam
  Thousand là đúng...mười trăm
  Ngày day, tuần week, year năm, hour giờ
  Wait there đứng đó đợi chờ
  Nightmare ác mộng, dream mơ, pray cầu
  Trừ ra except, deep sâu
  Daughter con gái, bridge cầu, pond ao
  Enter tạm dịch đi vào
  Thêm for tham dự lẽ nào lại sai
  Shoulder cứ dịch là vai
  Writer văn sĩ, cái đài radio
  A bowl là một cái tô
  Chữ tear nước mắt, tomb mồ, misscô
  Máy khâu dùng tạm chữ sew
  Kẻ thù dịch đại là foe chẳng lầm
  Shelter tạm dịch là hầm
  Chữ shout là hét, nói thầm whisper
  What time là hỏi mấy giờ
  Clear trong, clean sạch, mờ mờ là dim
  Gặp ông ta dịch see him
  Swim bơi, wade lội, drown chìm chết trôi
  Mountain là núi, hill đồi
  Valley thung lũng, cây sồi oak tree
  Tiền xin đóng học school fee
  Yêu tôi dùng chữ love me chẳng lầm
  To steal tạm dịch cầm nhầm
  Tẩy chay boycott, gia cầm poultry
  Cattle gia súc, ong bee
  Something to eat chút gì để ăn
  Lip môi, tongue lưỡi, teeth răng
  Exam thi cử, cái bằng licence...
  Lovely có nghĩa dễ thương
  Pretty xinh đẹp thường thường so so
  Lotto là chơi lô tô
  Nấu ăn là cook , wash clothes giặt đồ
  Push thì có nghĩa đẩy, xô
  Marriage đám cưới, single độc thân
  Foot thì có nghĩa bàn chân
  Far là xa cách còn gần là near
  Spoon có nghĩa cái thìa
  Toán trừ subtract, toán chia divide
  Dream thì có nghĩa giấc mơ
  Month thì là tháng , thời giờ là time
  Job thì có nghĩa việc làm
  Lady phái nữ, phái nam gentleman
  Close friend có nghĩa bạn thân
  Leaf là chiếc lá, còn sun mặt trời
  Fall down có nghĩa là rơi
  Welcome chào đón, mời là invite
  Short là ngắn, long là dài
  Mũ thì là hat, chiếc hài là shoe
  Autumn có nghĩa mùa thu
  Summer mùa hạ , cái tù là jail
  Duck là vịt , pig là heo
  Rich là giàu có , còn nghèo là poor
  Crab thi` có nghĩa con cua
  Church nhà thờ đó , còn chùa temple
  Aunt có nghĩa dì , cô
  Chair là cái ghế, cái hồ là pool
  Late là muộn , sớm là soon
  Hospital bệnh viẹn , school là trường
  Dew thì có nghĩa là sương
  Happy vui vẻ, chán chường weary
  Exam có nghĩa kỳ thi
  Nervous nhút nhát, mommy mẹ hiền.
  Region có nghĩa là miền,
  Interupted gián đoạn còn liền next to.
  Coins dùng chỉ những đồng xu,
  Còn đồng tiền giấy paper money.
  Here chỉ dùng để chỉ tại đây,
  A moment một lát còn ngay ringhtnow,
  Brothers-in-law * * đồng hao.
  Farm-work đòng áng, đồng bào Fellow- countryman
  Narrow- minded chỉ sự nhỏ nhen,
  Open-hended hào phóng còn hènlà mean.
  Vẫn còn dùng chữ still,
  Kỹ năng là chữ skill khó gì!
  Gold là vàng, graphite than chì.
  Munia tên gọi chim ri
  Kestrel chim cắt có gì khó đâu.
  Migrant kite là chú diều hâu
  Warbler chim chích, hải âu petrel
  Stupid có nghĩa là khờ,
  Đảo lên đảo xuống, stir nhiều nhiều.
  How many có nghĩa bao nhiêu.
  Too much nhiều quá , a few một vài
  Right là đúng , wrong là sai
  Chess là cờ tướng , đánh bài playing card
  Flower có nghĩa là hoa
  Hair là mái tóc, da là skin
  Buổi sáng thì là morning
  King là vua chúa, còn Queen nữ hoàng
  Wander có nghĩa lang thang
  Màu đỏ là red, màu vàng yellow
  Yes là đúng, không là no
  Fast là nhanh chóng, slow chậm rì
  Sleep là ngủ, go là đi
  Weakly ốm yếu healthy mạnh lành
  White là trắng, green là xanh
  Hard là chăm chỉ , học hành study
  Ngọt là sweet, kẹo candy
  Butterfly là bướm, bee là con ong
  River có nghĩa dòng sông
  Wait for có nghĩa ngóng trông đợi chờ
  Dirty có nghĩa là dơ
  Bánh mì bread, còn bơ butter
  Bác sĩ thì là doctor
  Y tá là nurse, teacher giáo viên
  Mad dùng chỉ những kẻ điên,
  Everywhere có nghĩa mọi miền gần xa.
  A song chỉ một bài ca.
  Ngôi sao dùng chữ star, có liền!
  Firstly có nghĩa trước tiên
  Silver là bạc , còn tiền money
  Biscuit thì là bánh quy
  Can là có thể, please vui lòng
  Winter có nghĩa mùa đông
  Iron là sắt còn đồng copper
  Kẻ giết người là killer
  Cảnh sát police , lawyer luật sư
  Emigrate là di cư
  Bưu điện post office, thư từ là mail
  Follow có nghĩa đi theo
  Shopping mua sắm còn sale bán hàng
  Theo Việt Địa Điểm
   
  Last edited by a moderator: 21/5/13
 17. PAnh

  PAnh Thượng đế

  Buổi sáng ngày mưa, nhẹ nhàng tặng các bạn 1 vài tip nói tiếng anh mình sưu tầm đc.

  Speaking English Fluently:
  - Rule No1:
  +Always Study and Review Phrases, Not Individual Words
  Luôn học và ôn tập những cụm từ, không phải từ riêng lẻ

  +Never study a single, individual word. Never.
  Không bao giờ học những từ đơn, từ riêng lẻ.

  +When you find a new word, always write down The Phrase it is in. Always.
  Khi bạn tìm thấy một từ mới, luôn viết ra cụm từ chứa nó.

  +When you review, always review all of the phrase,.. not the word.
  Khi bạn ôn lại, luôn xem lại tất cả các cụm từ, .. không phải là từng từ.

  +Collect phrases. Your speaking and grammar will improve 4-5 times faster. Always write the complete phrase.
  Sưu tầm các câu, cụm từ. khả năng nói và ngữ pháp của bạn sẽ cải thiện nhanh hơn 4-5 lần. Luôn luôn viết thành câu/ cụm từ hoàn chỉnh.

  +Never again study a single word. Never write a single word in your notebook.
  Không bao giờ học một từ duy nhất. Không bao giờ viết một từ duy nhất trong sổ ghi nhớ của bạn.

  +Learn Phrases Only.Phrases are GROUPS of words that naturally go together.
  Tìm hiểu các cụm từ. Cụm từ là một nhóm từ mà chúng đi với nhau thành nhóm 1 cách tự nhiên.
   
 18. PAnh

  PAnh Thượng đế

  **RULE 2: Don't Study Grammar
  ** Quy tắc 2: Đừng học ngữ pháp

  Stop studying grammar.
  Stop studying grammar.

  Right now. Stop. Put away your grammar books and textbooks. Grammar rules teach you to think about English, you want to speak automatically-- without thinking!

  Ngay bây giờ. Dừng lại. Cất sách ngữ pháp và sách giáo khoa của bạn. Quy tắc ngữ pháp dạy bạn nghĩ về tiếng Anh, bạn muốn nói chuyện tự động - mà không cần suy nghĩ!

  So Rule 2 is: Don't Study Grammar!
  Quy tắc 2: Đừng học ngữ pháp
  [​IMG]

   
 19. PAnh

  PAnh Thượng đế

  CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT TỪ NÀO DÀI NHẤT TRONG TIẾNG ANH
  ======================================
  Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, theo Oxford English Dictionary (Từ điển tiếng Anh Oxford) định nghĩa là "một từ được nghĩ ra để chỉ bệnh phổi gây ra bởi sự hít vào bụi silica rất mịn dẫn đến viêm phổi".[1] Một từ thông thường dùng để chỉ triệu chứng bệnh này là "silicosis" (bệnh bụi phổi).

  Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis rất ít khi được sử dụng trong ngôn ngữ thực tế mà chỉ chủ yếu được nhắc đến vì độ dài của nó.[2] Với 45 chữ cái, đây là từ tiếng Anh dài nhất từng xuất hiện trong từ điển tiếng Anh Oxford, được xem là từ điển tiếng Anh hoàn chỉnh nhất.[3] Nó được nhắc tới trong nhiều phiên bản hiện hành của các từ điển tiếng Anh.

  CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT TỪ NÀO DÀI NHẤT TRONG TIẾNG ANH
  ======================================
  Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis, theo Oxford English Dictionary (Từ điển tiếng Anh Oxford) định nghĩa là "một từ được nghĩ ra để chỉ bệnh phổi gây ra bởi sự hít vào bụi silica rất mịn dẫn đến viêm phổi".[1] Một từ thông thường dùng để chỉ triệu chứng bệnh này là "silicosis" (bệnh bụi phổi).

  Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis rất ít khi được sử dụng trong ngôn ngữ thực tế mà chỉ chủ yếu được nhắc đến vì độ dài của nó.[2] Với 45 chữ cái, đây là từ tiếng Anh dài nhất từng xuất hiện trong từ điển tiếng Anh Oxford, được xem là từ điển tiếng Anh hoàn chỉnh nhất.[3] Nó được nhắc tới trong nhiều phiên bản hiện hành của các từ điển tiếng Anh.
   
 20. PAnh

  PAnh Thượng đế

  ಌღ ღಌ TỪ VỰNG VỀ TÌNH YÊU ^^ ಌღ ღಌ

  fall in love --> phải lòng ai

  adore you --> yêu em tha thiết

  flirt --> ve vãn, tán tỉnh

  lovesick --> tương tư, đau khổ vì yêu

  so in love with you --> vậy nên anh mới yêu em

  a date --> hẹn hò

  blind date --> buổi hẹn hò đầu tiên (của những cặp đôi chưa từng gặp nhau trước đó)

  hold hands --> cầm tay

  live together --> sống cùng nhau

  split up, break up --> chia tay

  crazy about you --> yêu em đến điên cuồng

  madly in love --> yêu cuồng nhiệt, yêu mãnh liệt

  die for you --> sẵn sàng chết vì em

  love you --> yêu em

  great together --> được ở bên nhau thật tuyệt vời

  love you forever --> yêu em mãi mãi

  my sweetheart --> người yêu của tôi

  love you the most --> anh yêu em nhất trên đời

  my true love --> tình yêu đích thực của tôi

  my one and only --> người yêu duy nhất cuả tôi

  the love of my life --> tình yêu của cuộc đời tôi

  can't live without you --> không thể sống thiếu em được

  love you with all my heart --> yêu em bằng cả trái tim
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết Mỗi ngày 3 phút học tiếng Anh