hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


Một số thủ thuật tối ưu LEMP server trên Ubuntu

Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

 1. hauphong

  hauphong Staffs

  Tham gia ngày:
  16/12/14
  Bài viết:
  433
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  vps gia re

  Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt LEMP server trên Ubuntu vừa rồi, mình xin giới thiệu với các bạn một số thủ thuật để tối ưu LEMP server cho nó hoạt động ổn định, hiệu quả hơn. Không phải tất cả thủ thuật đều tốt, bạn nên sử dụng cẩn thận nhé.

  [​IMG]

  1. Tự khởi động lại server khi hết bộ nhớ (không nên sử dụng)

  sudo nano /etc/sysctl.conf
  Thêm vào dưới cùng 2 dòng sau

  vm.panic_on_oom=1
  kernel.panic=10
  The vm.panic_on_oom=1 line enables panic on OOM; the kernel.panic=10 line tells the kernel to reboot ten seconds after panicking.

  2. Tự động optimize MySQL table hàng tuần

  Mở file crontab

  crontab -e
  Thêm dòng sau vào dưới cùng

  @weekly mysqlcheck -o --user=root --password=<your password here> -A
  Bạn có thể tự chạy mysqlcheck trước để xem câu lệnh đúng chưa

  3. Kích hoạt Gzip Compression

  Mở file cài đặt nginx

  sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
  Chỉnh phần cài đặt gzip

  # enable gzip compression
  gzip on;
  gzip_disable "msie6";
  gzip_vary on;
  gzip_proxied any;
  gzip_comp_level 6;
  gzip_buffers 16 8k;
  gzip_http_version 1.1;
  gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
  # end gzip configuration
  Reload nginx

  sudo /etc/init.d/nginx reload
  4. Make Browsers Cache Static Files On nginx

  Thủ thuật này bắt trình duyệt sẽ phải lưu cache các file tĩnh (images, CSS và Javascript) và load lại chúng thay vì gửi yêu cầu tới server tải lại.

  Mở file virtual host mặc định hoặc file custom của bạn

  sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
  Thay đổi cài đặt như bên dưới.

  [...]
  server {
  [...]
  location ~* .(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
  expires 365d;
  }
  [...]
  }
  [...]
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết Một số thủ thuật tối ưu LEMP server trên Ubuntu