hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


Nâng cao kiến thức với bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh

Thảo luận trong 'Rao vặt linh tinh'

 1. zubii

  zubii Staffs

  Tham gia ngày:
  12/5/14
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Kiến thức tiếng anh sẽ chẳng khó khăn gì nếu bạn dành thời gian ôn luyện cho chúng, sau đây gia sư hà nội sẽ đưa ra cho các bạn các câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh, các bạn có thể tham khảo và trả lời, công sức và thời gian bạn bỏ ra sẽ không uổng phí đâu. Những kiến thức này bạn sẽ dùng trong các kì thi cũng như dành cho mục tiêu ôn luyện tiếng anh hàng ngày, sao lại do dự hãy bắt đầu thử sức nào.


  1. You can join the club when you ________ a bit older.

  a. get b. will have get c. will get d. are getting


  2. I’ll phone as soon as I ________ to London.

  a. make b. reach c. got d. Get


  3. He kept ________ the same thing again and again.

  a. repeat b. to repeat c. repeat to d. Repeating


  4. Paul _______ with us for about nine days by now.

  a. has lived b. have lived c lived d. had lived


  5. Last year I ________ all of my books in my office.

  a. have kept b. has kept c. keep d. Kept


  6. Mark prefers cycling ________ driving.

  a. than b. for c. to d. As


  7. I ran quickly ________ late

  a . in order to be not b. in order to not be c. not in order to be d. in order not to be


  8. If that firm wants to attract workers, it must ________ the pay

  a lower b. spread c rise d raise


  9. I think that you had better ________ earlier so that you can get to class on time.

  a. to start to get up b. started getting up c. to get up d. start getting up


  10. We decided ________ at home this afternoon

  a. staying b. to stay c. stay d. Stayed


  11. He took a taxi ________ he wouldn’t be late

  a. less b unless c. so that d. even so


  12. I enjoyed ________ her again after all this time.

  a. to seeing b. to see c. see d seein


  13. Frankly, I’d rather you ________ anything about it for the time being.

  a. do b. didn’t do c. didn’t d. don’t


  14. They ________ our new transistor radio before.

  a. are never going to see b have never seen c. didn’t see d. never see


  15. I’ll go on holiday ________ I can

  a. as soon as b. as c. until d. How


  16. Betty walked ________ the room

  a. into b. at c. over d. Of


  17. We are very proud ________ our son’s success

  a. for b. on c. at d. Of


  18. ________ what he says, he wasn’t even there when the crime was committed.

  a. according to b. hearing c. following d. listening to


  19. I hope you don’t mind ________ to come and meet her

  a. you were asked b. being asked c. to be asked d. we asked you

  20. This house ________ five rooms

  a. consists of b. consists c. is consisted d. are consisted


  21. I broke a tooth when I _______ into piece of hard candy.

  a. bit b. was biting c.have bitten d.had bitten


  22. Several years after they ________ up they met again by chance in Paris.

  a. would split b.have split c. had split d.were split


  23. It is not ______ now as it was 10 years ago.

  a. as polluted city b so polluted a city c such a polluted city d such a city polluted


  24. The letters UNESCO ________ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

  a brings about b gets across c stands for d sets up


  25. The two children tried _______ they could to bring about a reconciliation.

  a as hardly as b.so hard as c as hard as d harder than


  Dù là bạn có giỏi tiếng anh, hay không thích tiếng anh đi nữa thì những câu hỏi này bạn sẽ có được câu trả lời đúng, chỉ là bạn có tâm huyết muốn giải chúng, và thời gian giải trong bao lâu không thôi. Gia sư hóa khẳng định nếu bạn cảm thấy khó khăn, không muốn vượt qua và bỏ cuộc, bạn sẽ thất bại, thất bại luôn kề cập bên một người không có gan vượt qua khó khăn. Những câu hỏi trên đều là những câu hỏi căn bản, giúp bạn ràn luyện được kiến thức từ vựng cũng như ngữ pháp căn bản trong môn tiếng anh, một phần giúp bạn làm quen được với cấu trúc đề thi trắc nghiệm của môn này. Hãy thử sức xem sức bạn được đến đâu, và cũng như đánh giá được bạn có thể thành công hay không với những trở ngại nhỏ nhặt này. Chúc các bạn có mùa ôn thì thật là hiệu quả và đạt được kết quả cao trong các kì thi sắp tới nhé.   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết Nâng cao kiến thức với bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh