• Về việc đăng ký thành viên
 • Nhà hàng Hanova khuyến mại

  Thảo luận trong 'Hà Nội'

  1. Maison

   Maison Thượng đế

   Hainanese Chicken Rice
   Cơm Gà Hải Nam
   [​IMG]
   [​IMG]

   No other discounts or promotion applicable
   Valid from 1 February to 31 March 2013
   Maison D’Hanoi Hanova
   Add: 35-37 Hang Trong Street , Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
   Tel: (84-4) 3938 0999 | Fax: (84-4) 3938 0989
   Maison D’Hanoi Boutique
   Add: 49 Lan Ong Street , Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
   Tel: (84-4) 3923 4999 | Fax: (84-4) 3923 4989
   Email: fb@hanovahotel.com | Website: www.hanovahotel.com
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Nhà hàng Hanova khuyến mại"

  Chia sẻ trang này