• Về việc đăng ký thành viên
 • Những tin nhắn hình facebook đẹp nhất quả đất

  Thảo luận trong 'Kiến thức máy tính'

  1. PAnh

   PAnh Thượng đế

   ________00000000000___________000000000000________
   ______00000000_____00000___000000_____0000000_____ _
   ____0000000_____________000______________00000____ _
   ___0000000_______________0_________________0000___ _
   __000000____________________________________0000__ _
   __00000_____________________________________ 0000__
   _00000______________________________________00000_ _
   _00000_____________________________________000000_ _
   __000000_________________________________0000000__ _
   ___0000000______________________________0000000___ _
   _____000000____________________________000000_____ _
   _______000000________________________000000_______ _
   __________00000_____________________0000__________ _
   _____________0000_________________0000____________ _
   _______________0000_____________000_______________ _
   _________________000_________000__________________ _
   _________________ __000_____00_____________________
   ______________________00__00______________________ _


   ☻♥ ☻
   /♥\./█\
   .||. .||

   ____ (¯`(♥)´¯) _____(¯`(♥)´¯)
   ___¶¶ (_.^._)¶¶__¶_¶¶(_.^._)¶¶
   _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶(¯`v´¯)� �
   ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥)� �¯)¶
   ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)� �¶
   ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶ ¶¶
   _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶� �
   ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)¶¶
   ______¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶¶
   ________¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶
   ___________¶(_.^._)¶
   ____________ ¶¶¶¶¶
   _____________¶¶¶


   _________00000000000___________000000000000_______ _
   ______00000000_____00000___000000_____0000000_____ _
   ____0000000_____________000______________00000____ _
   ___0000000_______________0_________________0000___ _
   __000000____________________________________0000__ _
   __00000_____________________________________ 0000__
   _00000______________________________________00000_ _
   _00000_____________________________________000000_ _
   __000000_________________________________0000000__ _
   ___0000000______________________________0000000___ _
   _____000000____________________________000000_____ _
   _______000000________________________000000_______ _
   __________00000_____________________0000__________ _
   _____________0000_________________0000____________ _
   _______________0000_____________000_______________ _
   _________________000_________000__________________ _
   _________________ __000_____00_____________________
   ______________________00__00______________________ _


   _____________________________________¶¶_________ __
   ________________________________¶1¶1111111¶____ ___
   ________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111� �¶¶1____
   _____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11 111111¶1¶¶___
   ___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶111111 1111111¶¶¶_
   __¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶11 11111111111¶_
   __¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶11 1111111111¶_
   _11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111 111111¶¶
   ¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__111111 11111111¶¶
   ¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶111 11111111111¶1_
   ¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1 111111111111¶¶_
   ¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111 111111¶¶¶_
   _1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶1111 1111111¶1__
   __¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111 111¶1___
   ___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶111111 1¶11¶1____
   ____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111 ¶11¶¶¶_____
   ______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶ ¶11¶11¶¶_______
   _______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1 ¶¶¶________
   _________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶ ¶1__________
   ____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶� �____________
   ______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_ ____________
   _________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶_ _____________
   ____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶____ ____________
   _______________________¶1¶¶¶1¶¶¶___________ _______
   ___________________________11¶___________________ _


   ……..@*@*
   ….@*……..@* …………………………@*
   ..@*……………@* ………………@*……..@*
   .@*……………….@*……….@*…………�� �..@*
   @*…………………..@*…@*……………… ….@*
   @*………………………*………………�� �…..@*
   .@*………………………………………�� �….@*
   ..@*………………………………………. .@*
   ….@*…………………………………..@*
   ……..@*…………………………..@*
   ………..@*……………………@*
   …………….@*…………..@*
   ……………….@*……@*
   ………………….*..@*
   ……………………@
   ……………………*
   ……………………@
   ……………………*


   ……..*………*
   …..*……………*
   …*………………..*
   ..*………………….*
   .*……………………*………*….*
   *…………………….*…*…………..*
   .*…………………….*……………….*
   ..*…………………….*…………….*
   …*…………………………………*
   …..*…………………………….*
   ……..*………………………*
   ………..*………………….*
   ……………*……………*
   ………………*……….*
   …………………*…..*
   ………………….*..*
   ……………………*
   ……………………*
   …………………..*
   ……………………*
   ……………………..*
   ………………………..*
   …………………………..*
   ……………………………*
   ………………………….*


   ___.♥ ღ ♥______.♥ ღ ♥
   __.♥______♥__♥______.♥
   __.♥____ღ__I__ღ_____♥
   ___.♥.____LOVE____.♥
   _____♥____YOU____♥
   _______♥_______♥
   _________.ღ ♥ ღ


   _________00000000000___________000000000000_______ _
   ______00000000_____00000___000000_____0000000_____ _
   ____0000000_____________000______________00000____ _
   ___0000000_______________0_________________0000___ _
   __000000____________________________________0000__ _
   __00000_____________________________________ 0000__
   _00000______________________________________00000_ _
   _00000_____________________________________000000_ _
   __000000_________________________________0000000__ _
   ___0000000______________________________0000000___ _
   _____000000____________________________000000_____ _
   _______000000________________________000000_______ _
   __________00000_____________________0000__________ _
   _____________0000_________________0000____________ _
   _______________0000_____________000_______________ _
   _________________000_________000__________________ _
   _________________ __000_____00_____________________
   ______________________00__00______________________ _


   ´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
   ´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
   ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
   ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶ ¶
   ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ¶
   ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
   ´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
   ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
   ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
   ´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
   ´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
   ´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
   ´´´´´´´´´´´´¶¶

   ……….(…(`…-“’´´-…´)…)……….
   …………..)……–…….–….(………..
   …………./……(o…_…o)….\\……….
   ………….\\………(..0..)……./……….
   ……….__.`.-._…’=’.._.-.´.__…….
   ……./…….’#.’#.,.–.,.#’.#.’….\\…..
   …….\\__))……….’#’……… ((__/…..

   __xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
   _xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
   xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   _______xxxxxxxxxxxxxxxxx
   ________xxxxxxxxxxxx
   __________xxxxxxxxx
   ____________xxxxx
   _____________xxx
   _____________xx
   _____________*


   ——♥♥—–
   —-♥♥-♥♥—-
   —♥♥—♥♥—
   —♥♥—♥♥—
   —♥♥—♥♥—
   —-♥♥-♥♥—-
   —–♥♥♥—–
   —-♥♥-♥♥—-
   —♥♥—♥♥—
   –♥♥—–♥♥–

   ……..@*@*
   ….@*♥♥♥♥@* …………………………@*
   ..@*♥♥♥♥♥♥@* ………………@*♥♥♥♥@*
   .@*♥♥♥♥♥♥♥♥@*……….@*♥♥♥ ♥♥♥♥♥@*
   @*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥@*….@*♥♥♥� ��♥♥♥♥♥.@*
   @*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥*♥♥�� �♥♥♥♥♥♥♥♥.@*
   .@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥�� �♥♥♥♥♥♥♥.@*
   ..@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� ��♥♥♥♥♥@*
   ….@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥�� �♥♥♥@*
   ……..@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥� ��@*
   ………..@*♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥@*
   …………….@*♥♥♥♥♥♥♥@*
   ……………….@*♥♥♥♥@*
   ………………….@*♥@*
   …………………… @
   …………………… *
   …………………… @
   …………………… *

   ____ (¯`(♥)´¯) _____(¯`(♥)´¯)
   ___¶¶ (_.^._)¶¶__¶_¶¶(_.^._)¶¶
   _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶(¯`v´¯)� �
   ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥)� �¯)¶
   ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)� �¶
   ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶ ¶¶
   _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶� �
   ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(_.^._)¶¶
   ______¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶¶¶¶
   ________¶¶¶(¯`(♥)´¯)¶¶
   ___________¶(_.^._)¶
   ____________ ¶¶¶¶¶
   _____________¶¶¶


   _______¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶
   _____¶¶■´¶¶¶¶¶´■´¶¶¶¶¶■´¶¶
   ____¶¶■´█████´¶´████´�� � ¶¶
   ___¶¶■´███████´█████ ´■ ¶¶
   ___¶¶■´████████████�� �´■ ¶¶
   ____¶¶■´███████████´�� � ¶¶
   _____¶¶■´█████████´■ ¶¶
   _______¶¶■´██████´■ ¶¶
   _________¶¶■´███´■ ¶¶
   __________¶¶■´`█´■ ¶¶
   ___________¶¶¶¶¶¶¶¶
   ___________¶¶¶¶¶¶¶¶
   _________¶¶■(¯`v´¯)■¶¶
   _______¶¶■■(¯`(■)´¯)■■¶¶
   ______¶¶¶■■■(_.^._)■■■¶¶¶
   _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
    
   Last edited by a moderator: 25/5/13
  2. zuzumoon93

   zuzumoon93 Thượng đế

   làm được cái này thật là kì công đó
    
  3. MrPlus

   MrPlus Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   16/4/15
   Bài viết:
   6
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   1
   Giới tính:
   Nam
   Ngồi mà gõ rồi copy mấy cái này đau đầu lắm đây ^^ Thử test phát nào
    
  4. monkeykoyy

   monkeykoyy Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   17/4/15
   Bài viết:
   16
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   1
   Giới tính:
   Nữ
   đẹp, thank bác cơ mà dài quá, copy chắc chớt quá @@
   con cú

   (\___/)
   (o\ /o)
   //:.V.:\
   \\::::://
   `”" “”`—–
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Những tin nhắn hình facebook đẹp nhất quả đất"

  Chia sẻ trang này