• Về việc đăng ký thành viên
 • Shopping Address in Binh Dinh

  Thảo luận trong 'For Foreigners'

  1. trada

   trada Thượng đế

   (IDD Code:84-56)

   Binh Dinh Market

   Address: Binh Dinh Town, An Nhon District

   Cho Lon Shopping Centre

   Address: Among 4 streets of Tran Quy Cap - Tang Bat Ho - Phan Boi Chau - 31/3, Quy Nhon City

   Chuong Duong Market

   Address: Tran Khanh Du St., Nguyen Van Cu Ward, Quy Nhon City

   Co-opMart

   Address: 01 Nguyen Tat Thanh St., Ly Thuong Kiet Ward, Quy Nhon City
   Tel: 3821 198 Fax: 3821 307

   Dam Market

   Address: Pham Hong Thai St., Thi Nai Ward, Quy Nhon City
   Tel: 3823 793

   Lon Market

   Address: Tran Phu and Tran Hung Dao Wards, Quy Nhon City
   Tel: 3812 331

   Phu My Market

   Address: My Tho Commune, Phu My District

   Quy Nhon Shopping Centre

   Address: 07 Le Duan St., Ly Thuong Kiet Ward, Quy Nhon City

   Zone 6 Market

   Address: Vo Lai St., Ngo May Ward, Quy Nhon City
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Shopping Address in Binh Dinh"

  Chia sẻ trang này