• Về việc đăng ký thành viên
 • Shopping Address in Binh Thuan

  Thảo luận trong 'For Foreigners'

  1. trada

   trada Thượng đế

   (IDD Code:84-62)

   Co.opMart

   Address: 01 Nguyen Tat Thanh St., Phan Thiet City

   Lien Huong Market

   Address: Lien Huong Town, Tuy Phong District
   Tel: 3850072

   Phan Thiet Market

   Address: On the bank of Ca Ty River, Phan Thiet City
   Tel: 3816337

   Phu Quy Market

   Address: Ngu Phung Commune, Phu Quy District
   Tel: 3768200

   Sai Gon Business Centre

   Address: 01 Nguyen Tat Thanh St., Phan Thiet City
   Tel: 3835435

   Bach Ma Pottery Shop

   Address: 125 Thu Khoa Huan St., Phan Thiet City
   Tel: 3833049

   Hai Doan Souvenir Shop

   Address: Plot 2/4, Phan Thiet Industry Zone, Phan Thiet City
   Tel: 3838842

   Long Hung Souvenir Shop

   Address: Tan Minh Town, Ham Tan District
   Tel: 3878351

   Thinh Phat Fine-Art and Handicraft Shop

   Address: 228B Tran Hung Dao St., Phan Thiet City
   Tel: 3827917

   Thinh Phat Souvenir Shop

   Address: Lien Huong Town, Tuy Phong District
   Tel: 3850109

   Thuan Phu Souvenir Shop

   Address: Tra Tan Commune, Duc Linh District
   Tel: 3530711
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Shopping Address in Binh Thuan"

  Chia sẻ trang này