• Về việc đăng ký thành viên
 • Tài liệu "Giới thiệu tổng quan về kế toán"

  Thảo luận trong 'Tài chính kế toán'

  1. admin

   admin Thượng đế

   [​IMG]
   Tài liệu giúp sinh viên hiểu được nguồn gốc hình thành kế toán và tính tất yếu của nó, tiếp cận kế toán một cách đầy đủ và có hệ thống từ các góc độ khác nhau, hiểu được những đặc trưng của kế toán và đưa ra được định nghĩa về kế toán một cách độc lập...
   Mục tiêu tài liệu:

   - Tài liệu giúp sinh viên hiểu được nguồn gốc hình thành kế toán và tính tất yếu của nó.

   - Tiếp cận kế toán một cách đầy đủ và có hệ thống từ các góc độ khác nhau, hiểu được những đặc trưng của kế toán và đưa ra được định nghĩa về kế toán một cách độc lập.

   - Nắm được các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của khoa học kế toán.

   - Nhận diện nhu cầu thông tin kế toán của các đối.

   - Xác định được vai trò quan trọng của kế toán trong hệ thống quản lý kinh tế và những yêu cầu đối với thông tin kế toán.

   - Đặc biệt, sau khi nghiên cứu chương 1, sinh viên đã có thể hình dung được những vấn đề sẽ tiếp tục nghiên cứu của toàn bộ chương trình môn học một cách logic theo mức độ cao hơn và sâu hơn ở từng chương.

   [​IMG]

   Theo Thuongmaivadulichhanoi.com


    
   Last edited by a moderator: 17/2/14
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Tài liệu "Giới thiệu tổng quan về kế toán""

  Chia sẻ trang này