• Về việc đăng ký thành viên
 • Thời hạn nộp thuế, báo cáo thuế 2014 theo tháng

  Thảo luận trong 'Tài chính kế toán'

  1. tantt

   tantt Nhân viên thử việc

   Tham gia ngày:
   27/5/14
   Bài viết:
   4
   Đã được thích:
   0
   Điểm thành tích:
   1
   Giới tính:
   Nam
   Tháng 1 năm 2014


   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 12/2013

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 12/2013

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 12/2013

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013   Ngày 30

   · Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

   · Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

   · Thuế môn bài năm 2014.   Tháng 2 năm 2014   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 1/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 1/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 1/2014

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014   Ngày 28

   Thời hạn cuối cùng để doanh nghiệp thực hiện thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.   Tháng 3 năm 2014

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 2/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 2/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 2/2014

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2014   Ngày 31

   Báo cáo tài chính năm 2013
   Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013
   · Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013

   · Thuế TNDN năm 2013

   · Thuế TNCN năm 2013

   Tháng 4 năm 2014

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 3/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 3/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 3/2014

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2014

   Ngày 30

   · Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2014

   · Thuế TNDN tạm tính Quý I/2014

   Tháng 5 năm 2014

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 4/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 4/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 4/2014

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2014

   Tháng 6 năm 2014

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 5/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 5/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 5/2014

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2014

   Tháng 7 năm 2014

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 6/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 6/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 6/2014

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2014

   Ngày 30

   · Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2014

   · Thuế TNDN tạm tính Quý II/2014

   Tháng 8 năm 2014

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 7/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 7/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 7/2014

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2014

   Tháng 9 năm 2014

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 8/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 8/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 8/2014

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2014

   Tháng 10 năm 2014

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 9/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 9/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 9/2014

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2014

   Ngày 30

   · Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2014

   · Thuế TNDN tạm tính Quý III/2014

   Tháng 11 năm 2014

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 10/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 10/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 10/2014

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2014

   Tháng 12 năm 2014

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 11/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 11/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 11/2014

   Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2014
   Ngày 31

   Tờ khai thuế Môn bài
   Ghi chú: Chỉ áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau có thay đổi về thuế môn bài của năm tiếp theo, ví dụ:

   - Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng

   - Thay đổi vế vốn

   - Thay đổi cơ quan quản lý thuế

   Tháng 1 năm 2015

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 12/2014

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 12/2014

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 12/2014

   · Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2014

   Ngày 30

   · Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014

   · Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014

   · Thuế môn bài năm 2015

   Tháng 2 năm 2015

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 1/2015

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 1/2015

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 1/2015

   Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2015
   Tháng 3 năm 2015

   Ngày 20

   · Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 2/2015

   · Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng 2/2015

   · Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tháng 2/2015

   Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2015
   Ngày 30

   Báo cáo tài chính năm 2014
   Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2014
   Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2014
   Thuế TNDN năm 2014
   Thuế TNCN năm 2014
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Thời hạn nộp thuế, báo cáo thuế 2014 theo tháng"

  Chia sẻ trang này