hot Về việc đăng ký thành viên hot Hỗ trợ đăng bài PR MIỄN PHÍ hot Việc Làm Nhà Hàng Khách Sạn


Tỷ suất chi phí và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh khách sạn

Thảo luận trong 'Quản lý điều hành'

 1. mod

  mod Thượng đế

  Khái niệm

  Tỷ suất chi phí là tỷ số hoặc tỷ lệ phần trăm so sánh giữa tổng chi phí kinh doanh KS – DL và doanh thu đạt được trong một thời kỳ nhất định (có thể là một năm, một quý, một tháng) của doanh nghiệp.

  Biểu hiện – công thức: F’ = F / D . 100

  F’ : tỷ suất chi phí của doanh nghiệp

  F : tổng chi phí kinh doanh

  D : tổng doanh thu

  Ý nghĩa của tỷ suất chi phí

  Tỷ suất chi phí là chỉ tiêu chất lượng phản ánh trong một thời kỳ nhất định, để đạt được một đồng doanh thu, doanh nghiệp cần phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí. Chỉ tiêu này có thể sử dụng để so sánh giữa các thời kỳ với nhau trong một doanh nghiệp hoặc giữa các doanh nghiệp KS – DL trong cùng một thời kỳ với nhau.

  Mức tăng (giảm) chi phí: chỉ tiêu này đánh giá đơn vị có quản lý tốt chi phí hay không qua việc so sánh tỷ suất phí giữa kỳ này so với kỳ trước hoặc kỳ thực hiện so với kỳ kế hoạch và chỉ tiêu biểu hiện dưới dạng số tương đối:

  Δ F’ = F[SUB]1[/SUB]’ – F[SUB]0[/SUB]’

  trong đó: Δ F : mức độ tăng hoặc giảm chi phí

  F[SUB]1[/SUB]’ : tỷ suất chi phí của kỳ này (thực hiện)

  F[SUB]0[/SUB]’ : tỷ suất chi phí của kỳ trước (kế hoạch)

  Đồng thời với chỉ tiêu trên chúng ta sử dụng thêm chỉ tiêu tốc độ tăng (giảm) phí. Theo công thức sau:
  Tốc độ tăng (giảm) phí = Δ F’ / F[SUB]0[/SUB]’ . 100

  Qua hai chỉ tiêu trên cho thấy, mục tiêu của doanh nghiệp là phải luôn luôn hướng tới việc giảm tỷ suất chi phí, tăng nhanh tốc độ giảm phí, đó là cơ sở cho việc tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  Chỉ tiêu số tiền tiết kiệm (bội chi) của doanh nghiệp:

  ± F = Δ F’ . D[SUB]1[/SUB] / 100

  trong đó: ± F : số tiền bội chi hoặc tiết kiệm của doanh nghiệp trong kỳ

  D[SUB]1[/SUB] : doanh thu đạt được năm nay (thực hiện)

  Qua các chỉ tiêu trên chúng ta có thể đánh giá được chất lượng hoạt động của doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng chi phí nói chung và của từng nghiệp vụ kinh doanh trong doanh nghiệp.
   

Chia sẻ trang này

Tags: No tags Edit Tags

Các bạn đang xem bài viết Tỷ suất chi phí và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh khách sạn

Từ khóa được tìm kiếm qua Google

 1. khái niệm chi phí và tỷ suất chi phí trong lưu thông