• Về việc đăng ký thành viên
 • Wooshu Hotel - Tuyển dụng Nhân viên

  Thảo luận trong 'Thông tin tuyển dụng'

  1. chinh dai

   chinh dai Thượng đế

   Wooshu Hotel, the only 4-star International Standard hotelwith 130 rooms and extensive food & beverage facilities in Bien Hoa City,Dong Nai Province, managed by Vinh Tuong Company

   Contact information: 253 – Pham Van Thuan St., Tan MaiWard., Bien Hoa City, Dong Nai Province
   Mr. Vinh (HR Manager): hrm@wooshuhotel.com

   Job Position No. 1: Front Office Supervisor

   Job Descriptions:

   1. Giúp TBP Lễ tân đôn đốc, điều chỉnh công việc, phụ tráchtoàn diện công việc bộ phận tiếp đón khách và bộ phận hỏi đáp.
   2. Kiểm tra công việc hàng ngày của các nhân viên. Đánh giáchất lượng công việc các nhân viên và bồi dưỡng họ.
   3. Xử lý kịp thời các ý kiến và yêu cầu của khách. Bảo đảmđáp ứng những yêu cầu đặc biệt của khách.
   4. Hàng ngày đối chiếu việc khách đăng ký phòng hôm đó vàhôm sau;
   5. Chủ trì cuộc họp quầy Lễ tân, phản ánh ý kiến lên trên,truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, hợp tác nối thông quan hệ với các tổ trong bộphận Lễ tân
   6. ....

   Job Requirements:
   - Experience in same or similar position withinternationally managed 4 star hotel or establishment
   - Good English communication skills, both verbal andwritten.
   - Extensive knowledge of the hotel, its services, andfacilities.
   - Understand the requirements of a 4 star internationalhotel that is very remote location
   - Strong leadership skills with a hospitality /servicebackground
   - Well organized.
   - Strong computer skills.
   - Years of experience: 2 ~ 3 years
   - Age: 25 ~ 35

   Job Position No. 2: Restaurant Manager

   This position is concerned with total involvement in everyaspect pertaining to the running of the outlets with special regard to thequality of food and beverage service with the aim of 100% guest satisfaction.

   Job Descriptions:
   _ Maintain maximum productivity of restaurant personnelthrough effective scheduling.
   _ Co-ordinates, controls, plans and performs at least onecommunication meeting every month and one training session every week.
   _ Maintains highest quality possible effective control andsupervision of all employees’ tasks.
   _ Communicates and discussed any ideas concerning therestaurant with the Food and Beverage Manager;
   _ Communicates any personnel ideas and guest comments,regarding the food, directly with the Executive Chef.

   Job Requirements:

   - Experience in same or similar position withinternationally managed 4 star hotel or establishment
   - Good English communication skills, both verbal andwritten.
   - Extensive knowledge of the hotel, its services, andfacilities.
   - Understand the requirements of a 4 star internationalhotel that is very remote location
   - Strong leadership skills with a hospitality /servicebackground
   - Well organized.
   - Strong computer skills.
   - Years of experience: 2 ~ 3 years
   - Age: 25 ~ 35
    
  Tags: No tags Edit Tags

  Bài viết giới thiệu: "Wooshu Hotel - Tuyển dụng Nhân viên"

  Chia sẻ trang này